Pressto.

Nagłowek strony

Zgłoś swój artykuł: 2017, nr 30

Temat numeru: Interpretować dziś
Redaktor tematyczny: prof. Agnieszka Czyżak (agaczyz@amu.edu.pl)
Data nadsyłania artykułów do części monograficznej – numer zamknięty

Opis projektowanego numeru: Tematem wiodącym w tym numerze „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Literackiej” będzie status interpretacji i zadania, jakie dziś stawiane są interpretatorom. Wielość zwrotów, zmiennych inspiracji czy też chwilowych mód we współczesnej teorii literatury skłania do szukania punktów stałych w badaniach literackich i kulturowych, podstawowych obszarów wspólnych, ale i narzędzi poetyki przydatnych w poszerzaniu interpretacyjnych kontekstów. Z drugiej strony niezwykle interesujące wydają się meandrycznie splątane ścieżki różnicowania się języków badawczych. Niezwykle istotnym zadaniem – by uniknąć wikłania się w niepewne spekulacje dotyczące przyszłości humanistyki – okazuje się ustalenie najważniejszych obszarów funkcjonowania podstawowych praktyk analitycznych oraz sposobów przejawiania się interpretacji (jako zbioru projektów epistemologicznych i egzystencjalnych) we współczesnej kulturze. Terminologia tradycyjnej poetyki rozprzestrzenia się na inne, niż tylko literackie, dyskursy, z kolei dyskursywność obiegów komunikacji wpływa na przeobrażenia narzędzi badań tekstów kultury. Zagadnienia interpretacji łączy się dziś często z analizą rozwoju i funkcjonowania nowych mediów, a w ich ramach – mutacji klisz kulturowych, scenariuszy zachowań oraz wzorców narracyjnych. Przemiany te warte są głębszego teoretycznego namysłu, równie jednak istotne wydaje się wskazywanie sposobów praktycznego wykorzystywania naukowych prób porządkowania interpretacyjnych doświadczeń.

Redakcja pisma informuje, że nadsyłanie artykułów do działów niezwiązanych z tematem głównym nie podlega żadnym ograniczeniom czasowym. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich nadsyłania i – po pozytywnej opinii redakcji oraz dwóch recenzentów zewnętrznych – publikowane w najbliższych możliwych numerach pisma.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo