Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Piotr Śniedziewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Marcin Jaworski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

prof. dr hab. Grzegorz Raubo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

dr hab. Elżbieta Winiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Rada naukowa

Prof. Andrea De Carlo, L’Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Włochy

Prof. Michael Duering, Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii, Katedra Literatury i Kultury Słowiańskiej, Niemcy

prof. Rolf Fieguth, Universitäten Bern und Fribourg, Szwajcaria

Prof. Bogumiła Kaniewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Prof. Michał Kuziak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Polska

Prof. Katarzyna Meller, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Prof. Arent van Nieukerken, Uniwersytet Amsterdamski, Katedra Slawistyki, Holandia

Prof. Gisèle Séginger, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, członek Institut Universitaire de France, dyrektor programu naukowego w Fondation Maison des Sciences de l’Homme de Paris, Francja

Prof. Jörg Schulte, Slavisches Institut der Universität zu Köln, Niemcy

Prof. Krzysztof Trybuś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska, Polska

Prof. Marek Wilczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Polska

Prof. Wiesław Wydra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Prof. Marek Zaleski, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, Polska

Prof. Stanley Bill, Uniwersytet Cambridge, Department of Slavonic Studies, Faculty of Modern & Medieval Languages, Wielka Brytania

Prof. Andrea Ceccherelli, Uniwersytet Boloński, Departament Języka, Literatury i Kultury Współczesnej, Włochy