Kontakt

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Filologii Polskiej
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

psp@amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Piotr Śniedziewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Filologii Polskiej
Telefon +48 664039924

Wsparcie techniczne

Pressto