OPIS CZASOPISMA
„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” to literaturoznawczy półrocznik. Każdy numer pisma ma charakter monograficzny – jego główna część poświęcona jest wybranemu przez redakcję problemowi. Niezależny tematycznie od części głównej jest dział interpretacji („Konfrontacje”), w którym drukujemy teksty dotyczące różnych epok i autorów, będące prezentacją warsztatu filologicznego. Równie ważna jest część ze szkicami krytycznymi („Lektury”). Ukazują się w niej nie tyle recenzje książek naukowych, ile raczej wnikliwe rozważania i polemiki dotyczące ważnych publikacji literaturoznawczych. Osobny dział pisma („Transfer”) poświęcony jest tłumaczeniom, których znaczenie dla upowszechnienia różnorodnych metod badawczych albo koncepcji lektury jest nie do przecenienia. Z kolei część zarezerwowana na prace materiałowe („Odkrycia”), pokazuje warsztat literaturoznawczy oraz przybliża wyniki kwerend i innych poszukiwań. Na intelektualny deser proponujemy naszym Czytelnikom esej („Próby”).

INDEKSOWANE W:

Scopus; DOAJ (Directory of Open Access Journals); ERIH PLUS 2015; CEEOL; CEJSH; ARIANTA; PKP Index; Google Scholar; WorldCat

 

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:MNISW: 20 

Index Copernicus: 79,41 

ISSN (print) 1233-8680 ISSN (Online) 2450-4947
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0)
Creative Commons License

2022, nr 42

2020-02-09

Szczegółowe informacje na temat tego numeru ukażą się wkrótce.

2022, nr 41

2020-02-09

Szczegółowe informacje na temat tego numeru ukażą się wkrótce.

Nr 41 (2021): Chopin. Dźwięk przed słowem

Opublikowane: 2021-12-29

Wstęp

Wiesław Ratajczak

9-12

Pieśń ku niebiosom. Echa chopinowskie w twórczości Artura Oppmana

Aleksandra Sikorska-Krystek, Jędrzej Krystek

227-245

Wyświetl wszystkie numery