Pressto.

Nagłowek strony

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” to literaturoznawczy półrocznik. Każdy numer pisma ma charakter monograficzny – jego główna część poświęcona jest wybranemu przez redakcję problemowi. Niezależny tematycznie od części głównej jest dział interpretacji („Konfrontacje”), w którym drukujemy teksty dotyczące różnych epok i autorów, będące prezentacją warsztatu filologicznego. Równie ważna jest część ze szkicami krytycznymi („Lektury”). Ukazują się w niej nie tyle recenzje książek naukowych, ile raczej wnikliwe rozważania i polemiki dotyczące ważnych publikacji literaturoznawczych. Osobny dział pisma („Transfer”) poświęcony jest tłumaczeniom, których znaczenie dla upowszechnienia różnorodnych metod badawczych albo koncepcji lektury jest nie do przecenienia. Z kolei część zarezerwowana na prace materiałowe („Odkrycia”), pokazuje warsztat literaturoznawczy oraz przybliża wyniki kwerend i innych poszukiwań. Na intelektualny deser proponujemy naszym Czytelnikom esej („Próby”).

INDEKSOWANE W:

CEJSH, ERIH PLUS 2015, ARIANTA, DOAJ (Directory of Open Access Journals), PKP Index; Google Scholar; WorldCat; CEEOL

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/pspsl
ISSN (print) 1233-8680 ISSN (Online) 2450-4947

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

122730

Aktualności

 

Zgłoś swój artykuł: 2018, nr 32

 
Temat numeru: (Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku
Redaktor tematyczny: dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik, prof. UAM (jkwojcik@poczta.onet.pl), dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM (agak@amu.edu.pl), dr hab. Ewa Rajewska (rajewska@amu.edu.pl)
Data nadsyłania artykułów do części monograficznej – numer zamknięty
 
Opublikowane: 2017-02-26 Więcej...
 

Zgłoś swój artykuł: 2018, nr 33

 
Temat numeru: Pisarze i mózg
Redaktor tematyczny: dr hab. Aneta Grodecka, prof. UAM (anetgrodecka@wp.pl
Data nadsyłania artykułów do części monograficznej – 31 grudnia 2017
 
Opublikowane: 2017-02-26 Więcej...
 

Zgłoś swój artykuł: 2019, nr 34

 
Temat numeru: Z warsztatu biografa
Redaktor tematyczny: dr hab. Jerzy Borowczyk (jerzy.borowczyk@gmail.com), dr Zofia Dambek-Gaillelis (z.dambek@gmail.com), dr Elżbieta Lijewska (lijewska@yahoo.pl), dr Lucyna Marzec (lmarzec@amu.edu.pl)
Data nadsyłania artykułów do części monograficznej – 30 czerwca 2018
 
Opublikowane: 2017-02-26 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo