Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka

Aktualny numer

Nr 42 (2022)
Opublikowany 2022 września 30

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” to literaturoznawczy półrocznik. Każdy numer pisma ma charakter monograficzny – jego główna część poświęcona jest wybranemu przez redakcję problemowi. Niezależny tematycznie od części głównej jest dział interpretacji („Konfrontacje”), w którym drukujemy teksty dotyczące różnych epok i autorów, będące prezentacją warsztatu filologicznego. Równie ważna jest część ze szkicami krytycznymi („Lektury”). Ukazują się w niej nie tyle recenzje książek naukowych, ile raczej wnikliwe rozważania i polemiki dotyczące ważnych publikacji literaturoznawczych. Osobny dział pisma („Transfer”) poświęcony jest tłumaczeniom, których znaczenie dla upowszechnienia różnorodnych metod badawczych albo koncepcji lektury jest nie do przecenienia. Z kolei część zarezerwowana na prace materiałowe („Odkrycia”), pokazuje warsztat literaturoznawczy oraz przybliża wyniki kwerend i innych poszukiwań. Na intelektualny deser proponujemy naszym Czytelnikom esej („Próby”).

INDEKSOWANE W:

Scopus; DOAJ (Directory of Open Access Journals); ERIH PLUS 2015; CEEOL; CEJSH; ARIANTA; PKP Index; Google Scholar; WorldCat

 

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:MEiN: 40 
Index Copernicus: 79,41 

DOI: 10.14746/pspsl ISSN (print) 1233-8680 ISSN (Online) 2450-4947

Creative Commons License
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0)


Ogłoszenia

2022, nr 42

Szczegółowe informacje na temat tego numeru ukażą się wkrótce.


Więcej…

2020 lutego 9

2022, nr 41

Szczegółowe informacje na temat tego numeru ukażą się wkrótce.


Więcej…

2020 lutego 9

Wstęp

Alina Borkowska-Rychlewska, Katarzyna Lisiecka
7-11
Wstęp
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.1
PDF

Postać w operze

Elżbieta Nowicka
15-32
W poszukiwaniu postaci (w XIX-wiecznych teoriach opery i prozie artystycznej)
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.2
PDF
Katarzyna Lisiecka
33-56
W rokokowym blasku podróży na Cyterę… Dramaturgiczne antecedencje formowania koncepcji postaci w XVIII-wiecznej operze seria na przykładzie Alciny Georga Friedricha Händla
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.3
PDF
Hanna Kicińska
57-76
Głos jako tworzywo postaci operowej. Historyczny zarys wokalnej typologii głosów
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.4
PDF
Marta Karasińska
77-96
Od postaci do głosu. O librettyzacji współczesnego dramatu
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.5
PDF
Małgorzata Gamrat
97-119
Mahomet jako centralna postać wyobrażonej opery w opowiadaniu „Gambara” Balzaca
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.6
PDF
Iwona Puchalska
121-136
Teatr cieni: „Wieczór w Teatrze Wielkim” Stanisława Balińskiego
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.7
PDF
Alina Borkowska-Rychlewska
137-155
Granice ironii – granice iluzji. O ontologii postaci w „Eugeniuszu Onieginie” Aleksandra Puszkina i Piotra Czajkowskiego
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.8
PDF
Magdalena Piotrowska
157-169
Narrator czy… poeta oralny? Mickiewiczowski „Powrót taty” w opracowaniu muzycznym Henryka Jareckiego i Jana Gołębiowskiego
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.9
PDF
Beata Kornatowska
171-184
„Nie wierz tak niedorzecznej baśni” . O tożsamości postaci „Królewny Śnieżki” Roberta Walsera i Heinza Holligera
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.10
PDF
Ryszard Daniel Golianek
183-205
Systematyka operowych duchów
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.11
PDF
Małgorzata Sokalska
207-228
Bohaterowie drugiego planu – o postaciach służących w operze
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.12
PDF
Marcin Bogucki
229-248
Postać celebrytki w operze: rozwiązła księżna i króliczek „Playboya”
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.13
PDF
Piotr Maksymowicz
249-263
„Wy oświeceni, my dzicy ludzie jesteśmy, ale my więcej od was umiemy”. Postacie operowe Wojciecha Bogusławskiego w obliczu utraty wolności
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.14
PDF
Natalia Kaminiczna
265-293
Poza głosem. Postać Fenelli w świetle wystawień warszawskich z 1831 roku
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.15
PDF
Małgorzata Woźniak
295-310
Postać jako wehikuł adaptacji: musical „Kapitan Żbik i żółty saturator”
https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.42.16
PDF
Wyświetl wszystkie wydania