Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka

Aktualny numer

Nr 44 (2023)
Opublikowany 2023 października 10

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” to literaturoznawczy półrocznik. Każdy numer pisma ma charakter monograficzny – jego główna część poświęcona jest wybranemu przez redakcję problemowi. Niezależny tematycznie od części głównej jest dział interpretacji („Konfrontacje”), w którym drukujemy teksty dotyczące różnych epok i autorów, będące prezentacją warsztatu filologicznego. Równie ważna jest część ze szkicami krytycznymi („Lektury”). Ukazują się w niej nie tyle recenzje książek naukowych, ile raczej wnikliwe rozważania i polemiki dotyczące ważnych publikacji literaturoznawczych. Osobny dział pisma („Transfer”) poświęcony jest tłumaczeniom, których znaczenie dla upowszechnienia różnorodnych metod badawczych albo koncepcji lektury jest nie do przecenienia. Z kolei część zarezerwowana na prace materiałowe („Odkrycia”), pokazuje warsztat literaturoznawczy oraz przybliża wyniki kwerend i innych poszukiwań. Na intelektualny deser proponujemy naszym Czytelnikom esej („Próby”).

INDEKSOWANE W:
Scopus; Directory of Open Access Journals; ERIH PLUS; CEEOL; CEJSH; Index Copernicus 2018; PKP Index; Google Scholar; WorldCat

 

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:MEiN (2024): 40 
ICV 2018: 79,41 

DOI: 10.14746/pspsl ISSN (Print) 1233-8680 ISSN (Online) 2450-4947

Creative Commons License
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0)

ARCHIWIZACJA
Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.
Czasopismo "Annales Missiologici Posnanienses" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

Od redakcji

Aneta Grodecka, Maciej Walkowiak
9-11
Wstęp: Introduction
PDF

Polsko-niemieckie, niemiecko-polskie

Krzysztof Polechoński
15-48
Między nonkonformizmem a kolaboracją. Kontakty polsko-niemieckie w biografii Jana Emila Skiwskiego
PDF
Jacek Nowakowski
49-68
Berlin i Niemcy w dwóch adaptacjach filmowych powieści Alfreda Döblina Berlin Alexanderplatz
PDF
Krzysztof Żarski
69-88
Die Bildungsreflexion Zygmunt Łempickis (1886–1943) zwischen den akademischen Welten in Deutschland und Polen. Inspirationen – Formen – Erbe
PDF (Deutsch)
Magdalena Piotrowska, Piotr Molenda
89-109
Społeczno-kulturowe ramy pamięci w działaniach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na terenie Niemiec przełomu XIX i XX wieku
PDF
Justyna M. Krauze-Pierz
111-128
Relacje polsko-niemieckie piórem malarza spisane na podstawie Pamiętników Juliana Fałata (1935) i Wspomnień Wojciecha Kossaka (1913/1973)
PDF
Jerzy Kaniewski
129-148
Obcy, czyli wróg – o sposobach prezentowania Niemców w powojennych programach nauczania języka polskiego
PDF
Zbigniew Mańke
149-167
Pogranicze w ogniu (1992–1993) von Andrzej Konic, eine historische Fernsehserie als Kulturtext oder als Versuch, den „heiligen Krieg“ in der polnisch-deutschen Geschichte der Jahre 1917–1939 zu rekonstruieren
PDF (Deutsch)
Marta Ratajczak
169-187
Topos XIX-wiecznego Śląska w cyklu powieści historycznych Michaela Meinerta Hochwald-Saga (Saga Wysokiego Lasu)
PDF
Agnieszka Czyżak
189-206
Najnowsze opowieści z Górnego Śląska – między sagą rodzinną, herstory i renarracją mitów
PDF
Maciej Walkowiak
207-226
Niemiecko-polski konflikt o Górny Śląsk w latach 1918–1922 w perspektywie wybranych powieści autobiograficznych Ernsta von Salomona
PDF
Kornelia Ćwiklak
227-250
Motywy faustyczne w twórczości Czesława Miłosza
PDF
Barbara Trygar
251-263
Inspiracje Nietzscheańską myślą – Skrzydła Nietzschego Wojciecha Karpińskiego
PDF
Aneta Grodecka
265-286
Ogniwo Artura Marii Swinarskiego w serii translatorskiej utworów Johanna Wolfganga Goethego
PDF
Marek Rajch
287-301
Powieść Popiół i diament Jerzego Andrzejewskiego a cenzura w NRD
PDF
Agata Chwirot
303-325
Od abecadlnika do encyklopedii, czyli o picturebooku Iwony Chmielewskiej abc.de
PDF

Lektury

Rafał Jakub Pastwa
329-336
„Poezje są jak świątyń barwne szyby!”
PDF
Wyświetl wszystkie wydania