OPIS CZASOPISMA
„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” to literaturoznawczy półrocznik. Każdy numer pisma ma charakter monograficzny – jego główna część poświęcona jest wybranemu przez redakcję problemowi. Niezależny tematycznie od części głównej jest dział interpretacji („Konfrontacje”), w którym drukujemy teksty dotyczące różnych epok i autorów, będące prezentacją warsztatu filologicznego. Równie ważna jest część ze szkicami krytycznymi („Lektury”). Ukazują się w niej nie tyle recenzje książek naukowych, ile raczej wnikliwe rozważania i polemiki dotyczące ważnych publikacji literaturoznawczych. Osobny dział pisma („Transfer”) poświęcony jest tłumaczeniom, których znaczenie dla upowszechnienia różnorodnych metod badawczych albo koncepcji lektury jest nie do przecenienia. Z kolei część zarezerwowana na prace materiałowe („Odkrycia”), pokazuje warsztat literaturoznawczy oraz przybliża wyniki kwerend i innych poszukiwań. Na intelektualny deser proponujemy naszym Czytelnikom esej („Próby”).

INDEKSOWANE W:

Scopus; DOAJ (Directory of Open Access Journals); ERIH PLUS 2015; CEEOL; CEJSH; ARIANTA; PKP Index; Google Scholar; WorldCat

 

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:MNISW: 20 

Index Copernicus: 79,41 

DOI: 10.14746/pspsl
ISSN (print) 1233-8680 ISSN (Online) 2450-4947

2023, nr 43

2020-02-09

Temat numeru: Polsko-niemieckie, niemiecko-polskie
Redaktorzy tematyczni: Aneta Grodecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Maciej Walkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Data nadsyłania artykułów do części monograficznej – 30 kwietnia 2022

2022, nr 42

2020-02-09

Szczegółowe informacje na temat tego numeru ukażą się wkrótce.

2022, nr 41

2020-02-09

Szczegółowe informacje na temat tego numeru ukażą się wkrótce.

2021, nr 40

2020-02-05

Temat numeru: Literatura polska w Chinach
Redaktor tematyczny: Elżbieta Winiecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): elwin@amu.edu.pl
Data nadsyłania artykułów do części monograficznej (w języku polskim lub angielskim) – 30 września 2020

2021, nr 39

2020-02-05

Temat numeru: Chopin – muzyka i słowo
Redaktor tematyczny: Wiesław Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): ratajcza@amu.edu.pl
Data nadsyłania artykułów do części monograficznej (w języku polskim lub angielskim) – 1 października 2020

Najbliższe numery

2020-02-05

Naszych Autorów oraz Czytelników informujemy, że nabór artykułów do najbliższych numerów pisma został zamknięty. A oto spis numerów, które ukażą się niebawem:
- 2019, nr 36 (poświęcony Stanisławowi Barańczakowi);
- 2020, nr 37 (poświęcony Hannah Arendt).

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Zespół redakcyjny

2020, nr 38

2020-02-05

Temat numeru: Włoskie konteksty \ Contesti italiani
Redaktorzy tematyczni: Andrea De Carlo (Università di Napoli “L’Orientale”): andreadcit@yahoo.it; Magdalena Śniedziewska (Uniwersytet Wrocławski): magda.przyb@interia.pl
Data nadsyłania artykułów do części monograficznej – 30 czerwca 2020

Nr 35 (2019): Z warsztatu biografa

Opublikowane: 2019-11-30

Wstęp

Zofia Dambek-Giallelis, Lucyna Marzec, Jerzy Borowczyk

9-13

Osiński poznański

Dobrochna Ratajczakowa, Elżbieta Kalemba-Kasprzak, Ewa Guderian-Czaplińska, Ryszard K. Przybylski

457-485

Wyświetl wszystkie numery