Kontakt
„Annales Missiologici Posnanienses"

Wydział Teologiczny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań, Polska

e-mail:
annalesmp@amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

o. prof. UAM dr hab. Piotr Piasecki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Wsparcie techniczne

Pressto