Kontakt

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Piotr Piasecki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny

Wsparcie techniczne

Pressto