Annales Missiologici Posnanienses

Aktualny numer

Tom 28 (2023)
Opublikowany 2023 grudnia 13

Rocznik „Annales Missiologici Posnanienses” swą genezą sięga lat 20-tych ubiegłego wieku, kiedy to w poznańskim środowisku akademickim postanowiono w sposób bardziej systematyczny i pogłębiony przybliżyć czytelnikom tematykę misjologiczną. Czasopismo stanowi dziś przestrzeń dla refleksji naukowej nad zagadnieniem misji w świecie pluralizmu kulturowego i religijnego oraz nad samym faktem różnorodności wierzeń, tradycji oraz przekonań religijnych i sposobów ich wyrażania. Wydawcą rocznika jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje oraz sprawozdania dokumentujące zaangażowanie wybranych instytucji i organizacji studenckich w rozmaite formy działalności misyjnej.
Czasopismo nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikację artykułów.

INDEKSOWANIE W:
DOAJ, ERIH PLUS, Sherpa Romeo, CEJSH, CEEOL, WorldCat, ResearchGATE, Google Scholar, Index Copernicus Journals Masters List, Biblioteka Nauki, Dimensions

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2024): 5 
ICV 2022: 69.95

DOI: 10.14746/amp
ISSN: 1731-6170
e-ISSN: 2956-6282


PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

Od t. 26 (2021- ): ncnd.png Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND International).

Od t. 15 (2006) do t. 25 (2020):
CC_by-nd/3.0 Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND International).

Przed 2006 rokiem: do wszystkich tekstów opublikowanych prawa autorskie są zastrzeżone.


ARCHIWIZACJA
Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.
Czasopismo "Annales Missiologici Posnanienses" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

WYDAWCA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Teologiczny

Wyświetl wszystkie wydania