Annales Missiologici Posnanienses

Aktualny numer

Nr 25 (2020)
Opublikowany 2021 stycznia 19

OPIS CZASOPISMA
Rocznik „Annales Missiologici Posnanienses” swą genezą sięga lat 20-tych ubiegłego wieku, kiedy to w poznańskim środowisku akademickim postanowiono w sposób bardziej systematyczny i pogłębiony przybliżyć czytelnikom tematykę misjologiczną. Czasopismo stanowi dziś przestrzeń dla refleksji naukowej nad zagadnieniem misji w świecie pluralizmu kulturowego i religijnego oraz nad samym faktem różnorodności wierzeń, tradycji oraz przekonań religijnych i sposobów ich wyrażania. Wydawcą rocznika jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje oraz sprawozdania dokumentujące zaangażowanie wybranych instytucji i organizacji studenckich w rozmaite formy działalności misyjnej.

INDEKSOWANIE W:

PKP Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/amp ISSN: 1731-6170 PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Pełny numer
PDF_ 1 nr 25_2020

Ogłoszenia

Justyna Sprutta
23-34
Chrystianizacja Słowian połabskich
https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.2
PDF
Grzegorz Adamiak
35-56
Misyjne nauczanie Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski
https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.3
PDF
Michał Zborowski
57-69
Siedem cech charakteryzujących nową ewangelizację
https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.4
PDF
Jarosław Tomaszewski
71-84
Populizm religijno-polityczny Eva Moralesa wyzwaniem dla Kościoła katolickiego
https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.5
PDF
Angelika Mrówka
85-102
Od ateizmu do teizmu poprzez krytykę „pięciu dróg” św. Tomasza w świetle myśli Antony’ego Flewa
https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.6
PDF
Freeborn Kibombwe
103-115
Miranda Prorsus: An Encyclical Letter of Pope Pius XII on Motion Pictures, TV and Radio – its Impact on the Catholic Church Media in Zambia Today
https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.7
PDF (English)
Marcin Wrzos
117-131
Osoby o zadeklarowanym różnym stopniu religijności, a korzystanie z internetowych mediów chrześcijańskich, w tym misyjnych, w Polsce. Badania pastoralno-prasoznawcze
https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.8
PDF
Jędrzej Machalski
133-145
Działalność Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej jako realizacja misyjnego posłannictwa Kościoła
https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.9
PDF
Thierry Meynard
145-185
For the record: The Canton exile of the missionaries (1666-1671) by the Polish Jesuit Szpot Dunin
https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.10
PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania