Annales Missiologici Posnanienses

Aktualny numer

Tom 26 (2021)
Opublikowany 2022 grudnia 27

OPIS CZASOPISMA
Rocznik „Annales Missiologici Posnanienses” swą genezą sięga lat 20-tych ubiegłego wieku, kiedy to w poznańskim środowisku akademickim postanowiono w sposób bardziej systematyczny i pogłębiony przybliżyć czytelnikom tematykę misjologiczną. Czasopismo stanowi dziś przestrzeń dla refleksji naukowej nad zagadnieniem misji w świecie pluralizmu kulturowego i religijnego oraz nad samym faktem różnorodności wierzeń, tradycji oraz przekonań religijnych i sposobów ich wyrażania. Wydawcą rocznika jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, recenzje oraz sprawozdania dokumentujące zaangażowanie wybranych instytucji i organizacji studenckich w rozmaite formy działalności misyjnej.

INDEKSOWANIE W:

PKP Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/amp ISSN: 1731-6170 PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

Ogłoszenia

Wyświetl wszystkie wydania