Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Prof. UAM dr hab. Piotr Piasecki, OMI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska


Rada naukowa
Prof. Marek Inglot, SJ, Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, Włochy
Prof. Artur K. Wardęga, Macau Ricci Institute, Chiny
Prof. Frédéric Laugrand, Université Laval, Département d'anthropologie, Kanada
Prof. dr hab. Jarosław Różański, OMI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, Polska
Prof. UW dr hab. Maciej Ząbek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski, Polska
Prof. Sandra Mazzolini, Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Missiologia, Włochy
Prof. Pierre Hurtubise, OMI, Saint Paul’s Univerisity, Centre de recherche en histoire religieuse du Canada, Kanada
Prof. Carmelo Dotolo, Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Missiologia, Włochy
Prof. UAM dr hab. Paweł Zając, OMI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska