Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
prof. UAM dr hab. Piotr Piasecki, OMI
piasecki@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Wydział Teologiczny

Zastępca redaktora naczelnego
dr Katarzyna Anna Mich
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Wydział Teologiczny

Sekretarz Redakcji
mgr lic. Marta Sienkiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Wydział Teologiczny

Międzynarodowa Rada Naukowa
Prof. Carmelo Dotolo, Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Missiologia, Włochy
Prof. Pierre Hurtubise, OMI, Saint Paul’s Univerisity, Centre de recherche en histoire religieuse du Canada, Kanada
Prof. Marek Inglot, SJ, Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, Włochy
Prof. Frédéric Laugrand, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia
Prof. Sandra Mazzolini, Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Missiologia, Włochy
Prof. dr hab. Jarosław Różański, OMI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, Polska
Prof. Artur K. Wardęga, SJ, Macau Ricci Institute, Chiny
Prof. UAM dr hab. Paweł Zając, OMI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska
Prof. UW dr hab. Maciej Ząbek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski, Polska