Pressto.

Nagłowek strony

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. dr hab. Piotr Piasecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

Rada naukowa

  1. Prof. Marek Inglot, SJ, Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, Włochy
  2. Prof. Artur K. Wardęga, Macau Ricci Institute, Chiny
  3. Prof. Frédéric Laugrand, Université Laval, Département d'anthropologie, Kanada
  4. Prof. dr hab. Jarosław Różański, OMI, UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, Polska
  5. Prof. UW dr hab. Maciej Ząbek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski, Polska
  6. Prof. Sandra Mazzolini, Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Missiologia, Włochy
  7. Prof. Pierre Hurtubise, OMI, Saint Paul’s Univerisity, Centre de recherche en histoire religieuse du Canada, Kanada
  8. Prof. Carmelo Dotolo, Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Missiologia, Włochy


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo