Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Prof. UAM dr hab. Piotr Piasecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Polska

Rada naukowa

Prof. Marek Inglot, SJ, Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, Włochy

Prof. Artur K. Wardęga, Macau Ricci Institute, Chiny

Prof. Frédéric Laugrand, Université Laval, Département d'anthropologie, Kanada

Prof. dr hab. Jarosław Różański, OMI, UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, Polska

Prof. UW dr hab. Maciej Ząbek, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski, Polska

Prof. Sandra Mazzolini, Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Missiologia, Włochy

Prof. Pierre Hurtubise, OMI, Saint Paul’s Univerisity, Centre de recherche en histoire religieuse du Canada, Kanada

Prof. Carmelo Dotolo, Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Missiologia, Włochy