Początki ewangelizacji Islandii
PDF

Słowa kluczowe

Ultima Thule
the discovery of island
settlement
Althing
mission in Iceland
reception of Christianity

Jak cytować

Adamiak, G. (2019). Początki ewangelizacji Islandii. Annales Missiologici Posnanienses, (23), 23–39. https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.2

Abstrakt

The turning point of Icelandic history was the reception of Christianity. After the discovery of the island, and then its settlement and the organization of an independent state, this was another step in the unification of the Icelandic nation. The circumstances of Iceland's acceptance of Christianity are peculiar in comparison with other countries in Europe at that time. While the decision to accept a new religion was usually made by the ruler, in Iceland the introduction of Christianity took place by the decision of the pagan parliament. Opposition to each other, the pagan and Christian factions, through reasonable negotiations, agreed in a bloodless manner on political agreement in this matter. The national assembly – Althingi – made a resolution in the summer of 1000 establishing a Christianity valid for the whole country religion. It is worth noting that pagan priest and clan leader Thorgeir Thorlaksson, played a crucial role here. Iceland was thus a country that was an exception to the European countries, which accepted a new faith through the conscious and voluntary decision of its inhabitants.

https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.2
PDF

Bibliografia

Aðalsteinsson, J. Hnefill. „Under the Cloak. The Acceptance of Christianity in Iceland with Particular Reference to the Religious Attitiudes Prevailing at the Time.” Studia Ethnologica Upsaliensia (1978) 4: 1-151.

Byock, Jesse. Viking age Iceland. London: Pengiun Books, 2001.

Magnússon, Sigurdur. Northern Sphinks. Iceland and Icelanders from settlement to the present. London: C. Hurst and Company, 1977.

Miotk, Andrzej. „Peregrinatio pro Christi amore we wczesnym średniowieczu.” Studia Warmińskie 39 (2002): 161-168.

Neill, Stephen. A History of Christian Missions (The Pelican History of the Church 6). Baltimore: Pelikan, 1964.

Njardvík, Njörður. Birth of a nation. The story of the Icelandic Commonwealth. Tłum. John Porter. Reykjavík: Iceland Review, 1978.

Pálsson, Einar. Celtic Christianity in pagan Iceland. Reykjavík: Mímir, 1985.

Scherman, Katharine. Iceland: daughter of fire. London: The Travel Book Club, 1977.

Torfason, Ólafur. Kaþólskur annáll Íslands: ártöl sem tengjast sögu rómversk-kaþólskrar kirkju á Íslandi. Reykjavík: Þorlákssjóður, 1993.

Trial, Georg. History of education in Iceland, Cambridge: W. Heffer and Sons LTD, 1945.

Wittmann, Pius. “Iceland.” The Catholic Encyclopedia. Vol. 7. New York: Robert Appleton Company, 1910. 615-617.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Annales Missiologici Posnanienses pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...