Re-reading Mission in the Age of Interculturality – The International Association of Catholic Missiologists (IACM)
PDF (English)

Jak cytować

Vellguth, K. (2019). Re-reading Mission in the Age of Interculturality – The International Association of Catholic Missiologists (IACM). Annales Missiologici Posnanienses, (23), 210–224. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/17314

Abstrakt

.
PDF (English)

Bibliografia

Amaladoss, Michael. Ed. Taming the violent. Narratives of confl ict resolutions Chennai: IDCR Publications, IDCR, Loyola College, 2010.

Anthony, Francis-Vincent. Hermans, Chris. Sterkens, Carl. Religion and confl ict attribution. An empirical study of the religious meaning system of Christian, Muslim and Hindu students in Tamil Nadu, India. Leiden–Boston : Brill, 2014.

Anthony, Francis-Vincent. “Religiöse Konfl ikte in Indien. Ursachen, Verhütung und Bewältigung.” Forum Weltkirche 136.6 (2017): 26-32.

Benedict XVI. “Encyclical Deus caritas est.” 1. 98 Acta Apostolica Sedes (2006): 217-218.

Buono, Giuseppe. Pelosi, Patrizia. “Bioethics and a New Missiological Language”, Sharing Diversity in Missiological Research and Education. Eds. Stanislaus Lazar, John F. Gorski. Pune: ISPCK, 2006. 113-128.

Csiszar. Klara A. “IACM Konferenz in Pattaya/ Thailand.” Accessed September 29th 2018. https://iwm.sankt-georgen.de/iacm-konferenz-in-pattaya-thailand/Goldman, Gerard. “Missio Inter Gentes. Desafíos y Oportunidades.” Misiones Extranjeras (2015): 550-558.

IACM Synthesis Committee. “Fourth IACM Conference, 27 July – 2 August 2010.” The Japan Mission Journal 64.4 (2010): 237-240.

International Association of Catholic Missiologists [IACM]. Fourth Plenary Assembly Report (31 July 2010 (9:00-13:00). Tagatay: unpublished document, 4-5.

International Association of Catholic Missiologists [IACM]. Secretary General’s Report, Synthesis of the Board Meeting – Rome – 7th to 11th November 2011. Rome: unpublished document, 3-4.

International Association of Catholic Missiologists. IACM 2007-2010. unpublished document, 1-2.

Kankanamalage, Indunil Janakaratne Kodithuwakku. “Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt Kontext und historischer Hintergrund des Dokuments.” Forum Weltkirche 136.6 (2017): 13-19.

Karotemprel, Sebastian. Puthenpurakal, Joseph. Fernandez, Francis. Eds. Promoting Mission Studies: The Role of Missiological Institutes, Shilong: Vendrame Institute Publications, 2000.

Krämer, Klaus. “Mission im Dialog. Grenzen des christlichen Zeugnisses in religiösen, kulturellen und sozialen Kontexten.” Forum Weltkirche 136 (2017): 6-25.

Kroeger, James H. “Witnessing to the Word in the World. 2007 IACM Plenary Assembly – Refl ective Overview.” Verbum SVD 48.4 (2007): 459-463.

López Hernández, Eleazar. “Dialogue between the Church and the Indigenous World.” Sharing Diversity in Missiological Research and Education. Eds. Stanislaus Lazar, John F. Gorski. Pune: ISPCK, 2006. 66-82.

Luber, Markus. “Missio inter gentes und Evangelii gaudium.” Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 98.3-4 (2014): 254-268.

Mattam, Joseph. “The Message of Jesus and Our Customary Theological Language.” Sharing Diversity in Missiological Research and Education. Eds. Stanislaus Lazar, John F. Gorski. Pune: ISPCK, 2006. 37-56.

McInerney, Patrick. “Christian Witness in a Multi-Religious World.” Accessed September 29th 2018. http://columbanird.org/christian-witness-in-a-multi-religious-world

Nadeau, Lance. “The Need for a Paschal Missionary. Theological Language during the HIV/AIDS Pandemic.” Sharing Diversity in Missiological Research and Education. Eds. Stanislaus Lazar, John F. Gorski. Pune: ISPCK, 2006. 83-101.

Noggler, Othmar. “Gedanken beziehungsweise Bericht zum IV. Kongress katholischer Missionswissenschaftler (International Association of Catholic Missiologists – IACM) Tagatay/Philippinen 27.7. bis 2.8.2010.” Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 94.3-4 (2010): 357-361.

Oborji, Francis. “International Association of Catholic Missiologists (IACM). First Plenary Assembly of IACM (Rome, 21 October 2000)”. Accessed September 29th 2018. http://www.missionstudies.org/archive/IACM/Files/iacmrpt.doc

Okure, Teresa. “The Diversity of Theological Language in the New Testament.” Sharing Diversity in Missiological Research and Education. Eds. Stanislaus Lazar, John F. Gorski. Pune: ISPCK,

: 12-36.

Prior, John. “Christian Witness in a Multi-Religious World. IACM Conference Synthesis. Pattaya, Thailand, 9-15 July 2017” Verbum SVD 58.2-3 (2017): 321-328.

Prior, John. “International Association of Catholic Missiologists (IACM). Cochabamba, Bolivia, 29 September – 3 October 2004.” Chakana 3.5 (2005): 154-158.

Prior, John. “Language of Ritual and Rights in Eastern Indonesia.” Sharing Diversity in Missiological Research and Education. Eds. Stanislaus Lazar, John F. Gorski. Pune: ISPCK, 2006. 136-150.

Rostkowski, Marek. “Language as an Instrument of Inculturation According to the Teaching of the Church.” Sharing Diversity in Missiological Research and Education. Eds. Stanislaus Lazar, John F. Gorski. Pune: ISPCK, 2006. 162-171.

Roy, Bertrand. “Compartir la diversidad. Segunda asamlea general de la Asociación Internacional de Misionólogos Católicos (IACM) Cochabamba (Bolivia) 29 de septembre al 3 de octobre 2004.” Misiones Extranjeras 208 (2005b): 530-533.

Roy, Bertrand. “Partager la diversité. Deuxième assemblée générale de l’IACM, Cochabamba, 29 sept-3 oct 2004.” Spiritus 45.178 (2005a): 97-100.

Shirokov, Sergei, “The Language of Icon as Object of Missiological Research and Means of Intercultural Communication.” Sharing Diversity in Missiological Research and Education. Eds. Stanislaus Lazar, John F. Gorski. Pune: ISPCK, 2006. 57-65.

Solivan, Samuel. Orthopathos. Prolegomenon for all North American Hispanic Theology. New York: Union Theological Seminary, 1993.

Stanislaus, Lazar. Gorski, John F. “Introduction.” Sharing Diversity in Missiological Research and Education. Eds. Stanislaus Lazar, John F. Gorski. Pune: ISPCK, 2006: ix-xiv.

Stanislaus, Lazar. “Fourth IACM Conference, 27 July – 2 August 2010.” International Bulletin of Missionary Research 35.1 (2011): 38-39.

Tan, Jonathan Y. Mission Among The Peoples – The Future of Christian Mission in Asia. Maryknoll: Orbis Books, 2014.

Troll, Christian. Schirrmacher, Thomas. „Der innerchristliche Ethikkodex für Mission: Eine Einführung. ” Materialdienst der EZW, Berlin 74.8 (2011): 293-295.

Vatican Council II. „Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et Spes. (7.12.1965).” Acta Apostolica Sedes 58 (1966): 1025-1115. (GS)

Vellguth, Klaus. “MissionRespekt. Der ökumenische Verhaltenskodex zum christlichen Zeugnis in einer multireligiösen Welt und seine Rezeption in Deutschland.” Verbum SVD 55.1-2 (2015): 160-179.

Vellguth, Klaus. “MissionRespekt. Ökumenischer Kongress zum christlichen Zeugnis in einer multireligiösen Welt.” Pastoralblatt 66.12 (2014): 367-371.

Vellguth, Klaus. “Relationale Missionswissenschaft. Wenn Mission dazwischen kommt.” Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 101.1-2 (2017): 190-195.

World Council of Churches. Christian Witness in a Multi-Religious World. Recommendations for Conduct, 28 June 2011. Accessed September 29th 2018. https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-and-cooperation/christian-identity-in-pluralistic-societies/christian-witness-in-a-multi-religious-world

Zengarini, Gabriela. “My Search for a Theological Language that Starts with the Lived Experience of Women.” Sharing Diversity in Missiological Research and Education. Eds. Stanislaus Lazar, John F. Gorski. Pune: ISPCK, 2006. 151-161.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Annales Missiologici Posnanienses udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w Annales Missiologici Posnanienses pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...