Misyjny wymiar duchowości Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
PDF

Słowa kluczowe

misje
Teresa od Dzieciątka Jezus
patronka misji
duchowość

Jak cytować

Zofia Kaczmarek. (2019). Misyjny wymiar duchowości Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Annales Missiologici Posnanienses, 24, 75–83. https://doi.org/10.14746/amp.2019.24.5

Liczba wyświetleń: 380


Liczba pobrań: 238

Abstrakt

Currently, 92 years have passed since the announcement of St. Teresa of the Child Jesus, patron of the mission. There are still questions about the legitimacy of this act made by Pope Pius XI. However, this article focuses primarily on the timeliness of this patronage, and not on the act itself and its legitimacy. First, it presents the missionary life of the Saint of Lisieux, which is a de facto missionary feature of her spirituality, and then the “missionary thought” of Saint. Teresa of the Infant Jesus is juxtaposed with the teaching of the Church, represented by Vatican II and Redemptoris Missio John Paul II.

https://doi.org/10.14746/amp.2019.24.5
PDF

Bibliografia

Bernyś, Mariusz. „Boże miłosierdzie w doświadczeniu św. Teresy od Dzieciątka Jezus i św. Faustyny Kowalskiej. Studium porównawcze.” Warszawskie Studia Teologiczne XX 1 (2007): 179-195.

„Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus”. Sobór Watykański II. Konstytucje Dekrety Deklaracje. Poznań: Pallottinum, 2002.

Franciszek. Evangelii Gaudium. Kraków: Wydawnictwo M, 2013.

Gogola, Jerzy. Dlaczego św. Teresa od Dzieciątka Jezus jest patronką misji? Dostęp 6 stycznia 2019. <http://www.karmel.pl/dlaczego-sw-teresa-od-dzieciatka-jezus-jest-patronka-misji/>

Jan Paweł II. Divini amoris scientia. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2002.

Jan Paweł II. Redemptoris missio. Wrocław: Wydawnictwo Tum, 1995.

Kluj, Wojciech. „Pneumatologiczne perspektywy teologii misji w Redemptoris missio.” Collectanea Theologica 71.2 (2001): 59-76.

Piasecki, Piotr. „Trynitarne podstawy duchowości misyjnej.” Duchowość misyjna w posoborowej nauce Kościoła katolickiego. Poznań: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UAM, 2013. 41-62.

Praśkiewicz, Szczepan. Misyjny patronat św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Dostęp 6 stycznia 2019. <http://www.karmel.pl/patronat-misyjny/>

Różański, Jarosław: „Głoszenie Ewangelii i promocja ludzka – dwa równorzędne filary działalności misyjnej.” Studia Ecologiae et Bioethicae 8.2 (2010): 173-186.

Sakowicz, Eugeniusz. „Powszechna odpowiedzialność za misje ad gentes według encykliki Redemptoris missio Jana Pawła II.” Collectanea Theologica. Biuletyn Misjologiczno-Religioznawczy (95), 75.4 (2005): 167-182.

Teresa od Dzieciątka Jezus. Dzieje duszy. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2002.

Teresa od Dzieciątka Jezus. Dzieje duszy. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, 1957.

Teresa od Dzieciątka Jezus. Pisma. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 1971.

Wilkowski, Rafał. Droga św. Teresy od Dzieciątka Jezus do ogłoszenia Patronką misji i niegasnąca aktualność jej misyjnego patronatu. [Materiały z Sesji upamiętniającej 75-lecie patronatu misyjnego św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów w Obrze (13 grudnia 2002)]. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2003. Dostęp 14 stycznia 2019. <http://absta.pl/droga-w-teresy-od-dziecitka-jezus-do-ogoszenia-patronk-misji. html>

Zielenda, Krzysztof. Pourqoi sainte Thérese a-t-elle été proclamé patronne des missions? Dostęp 7 lipca 2019. <http://www.centremazenod.org/nouvelles/pourquoi-sainte-therese-a-t-elle-ete-proclamee-patronne-des-missions>

Zieliński, Stanisław. Święta Teresa z Lisieux słowem Boga dla świata. [I Karmelitański Tydzień Duchowości – 9-12 marca 1998]. Red. Jerzy Wiesław Gogola. Kraków: Karmelitański Instytut Duchowości i Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 1998. 234-243.