Kontakt
Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Andrzej Brzeg
Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii UAM
Telefon 61-8-29-55-96(97)

Wsparcie techniczne

PRESSto
Telefon 61 829 38 66