Badania Fizjograficzne Seria B - Botanika

Aktualny numer

Tom 67 (2019)
Opublikowany 2020 września 17

Czasopismo recenzowane Badania Fizjograficzne Seria B - Botanika jest rocznikiem. Publikuje w języku polskim lub angielskim artykuły i notatki naukowe z dziedzin: geobotanika (fitosocjologia, florystyka, geografia roślin), hydrobiologia, ekologia roślin, mykologia, lichenologia i ochrona przyrody. Zawiera bogatą, barwną stronę ilustracyjną oraz dokumentacje tabelaryczne z dwujęzycznymi objaśnieniami.

INDEKSOWANE W:
Baza AGRO, Google Scholar, WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2023): 5

DOI: 10.14746/bfb
ISSN: 2082-3339

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Wyświetl wszystkie wydania