Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • ##default.journalSettings.checklist.notPreviouslyPublished##
  • ##default.journalSettings.checklist.fileFormat##
  • ##default.journalSettings.checklist.addressesLinked##
  • ##default.journalSettings.checklist.submissionAppearance##
  • ##default.journalSettings.checklist.bibliographicRequirements##
  • ##default.journalSettings.checklist.anonymous##

Szczegółowe informacje dla autorów zawarte są na końcu każdego tomu. Należy dostarczyć 2 egz. wydruku + płytę CD z tekstem i załącznikami. Wydruki jednostronne, 30-32 wiersze na stronę, margines lewy 4 cm, prawy 3 cm; ryciny, fotografie, tabele itp. nie w tekście, tylko w formie załączników. Tekst w układzie: tytuł, autor (-rzy), afiliacja, abstract (do 60 słów), keywords (do 8 haseł), treść, tytuł + streszczenie w jęz. angielskim; podpisy do załączników w dwóch językach. Teksty formatować w programie Microsoft Word, czcionka Times New Roman 12 p., tabele najlepiej Excel; na płycie CD podać format i nazwy wszystkich plików; literaturę zestawić dokładnie według załączonego w tomach wzoru.