Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. prof UAM Andrzej Brzeg, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Wydział Biologii, Polska

Redaktor

prof. dr hab. Maria Lisiewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Polska

Członkowie komitetu redakcyjnego

prof. dr hab. Lubomira Burchardt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Polska

prof. dr hab. Andrzej Dzięczkowski, Polska Akademia Nauk (PAN), Instytut Archeologii i Etnologii w Poznaniu, Polska

prof. dr hab. Stefan Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody, Polska

prof. dr hab. Marek Kraska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

dr Anna Kujawa, PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Poznań-Turew, Polska

prof. dr hab. Stanisław Wika, Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Polska

dr hab. prof UAM Maria Wojterska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Polska

prof. dr hab. Waldemar Żukowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Polska