MATERIAŁY DO POZNANIA MACROMYCETES REZERWATU PRZYRODY „ŚWIDWIE” (NW POLSKA)
PDF

Słowa kluczowe

macrofungi
endangered species
West Pomerania
Poland

Jak cytować

STASIŃSKA, M., & SOTEK, Z. (2020). MATERIAŁY DO POZNANIA MACROMYCETES REZERWATU PRZYRODY „ŚWIDWIE” (NW POLSKA). Badania Fizjograficzne Seria B - Botanika, 67, 21–33. https://doi.org/10.14746/bfb.2019.9.2

Abstrakt

Na terenie rezerwatu przyrody „Świdwie” w ciągu niespełna roku i przy niekorzystnych warunkach klimatycznych stwierdzono łącznie 117 taksonów grzybów, w tym pięć znajdujących się na czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. Większość z odnotowanych tam gatunków grzybów makroskopijnych charakteryzuje się dość szeroką skalą ekologiczną. Jednak znaczna różnorodność macromycetes rezerwatu, jak i udział taksonów zagrożonych i chronionych wskazują na dużą wartość przyrodniczą tego obiektu, nie tylko pod względem faunistycznym. Z drugiej strony biologia tej grupy organizmów i wynikająca z niej konieczność prowadzenia przynajmniej kilkuletnich obserwacji powodują, że uzyskane wyniki stanowią jedynie kolejny przyczynek do znajomości mycobioty rezerwatu. Liczba występujących tam taksonów grzybów jest zapewne znacznie większa, co na pewno znajdzie odzwierciedlenie w dalszych badaniach.

https://doi.org/10.14746/bfb.2019.9.2
PDF

Bibliografia

Bosiacka B., Więcław H. (2013/2014): Biota grzybów wielkoowocnikowych rezerwatu Świdwie. [W:] Jasnowska J. (red.). Rezerwat przyrody Jezioro Świdwie 1963–-2013. Środowisko Pomorza Zachodniego, Ochrona i Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym: 45–46. I wydanie specjalne z okazji 50-lecia rezerwatu „Świdwie”. RDOŚ. Szczecin.

Bosiacka B., Więcław H., Wilhelm M. (2013/2014): Szata roślinna rezerwatu Świdwie. [W:] Jasnowska J. (red.). Rezerwat przyrody Jezioro Świdwie 1963–2013. Środowisko Pomorza Zachodniego, Ochrona i Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym: 40–44. I wydanie specjalne z okazji 50-lecia rezerwatu „Świdwie”. RDOŚ. Szczecin.

Friedrich S. (2006): Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest. Acta Mycol., 41(2): 229–240.

Index Fungorum. http://www.indexfungorum.org (dostęp: 2.03.2019).

Matuszkiewicz W. (2001): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Ss. 537. Ser. Vademecum Geobot., 3. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. (2002): Flowering Plants and Pteridophytes of Poland. A checklist. Ss. 442. Ser. Biodiversity of Poland, 1. W. Szafer Inst. of Bot., Pol. Acad.of Sci. Kraków.

Robert V., Stegehuis G., Stalpers J. (2005): The MycoBank engine and related databases. http://www.mycobank.org (dostęp: 2.03.2019).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Dz.U. z dn. 16 października 2014 r., poz. 1408.

Wojewoda W. (2003): Checklist of Polish larger Basidiomycetes. Ss. 812. W. Szafer Inst. of Bot., Pol. Acad. of Sci. Kraków.

Wojewoda W., Ławrynowicz M. (2006): Red list of macrofungi in Poland. [W:] Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.). Red list of plants and fungi in Poland: 53–70. W. Szafer Inst. of Bot., Pol. Acad. of Sci. Kraków.

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor Polski nr 14, poz. 82.