Kontakt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Dariusz Wrzesiński
Prof. UAM dr hab.
Uniwersytet i. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Tel. 61 8296256

Wsparcie techniczne

PRESSto
Tel. 61 829 3866, - 78