Kontakt
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Dariusz Wrzesiński
Uniwersytet i. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Telefon (+48) 618 29 6256

Wsparcie techniczne

PRESSto
Telefon (+48) 618 29 3866