Redaktorzy

prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny, Polska

prof. UAM dr hab. Dariusz Wrzesiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Polska

Hanna Forycka-Ławniczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Polska