Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
prof. UAM dr hab. Dariusz Wrzesiński
darwrze@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Sekretarz Redakcji
Hanna Forycka-Ławniczak
hannafl@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Rada naukowa
Ewa Bednorz, UAM, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Polska
Liu Changming, Chinese Academy of Sciences, Chiny
Jiri Chlachula, Tomas Bata University in Zlin, Czechy,
Frank Dickmann, Ruhr Universität Bochum, Niemcy
Petr Dobrovolny, Masaryk University
Leonid V. Ilyin, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraina
Valentin K. Khilchevsky, Taras Shevchenko National University, Ukraina
Leszek Kolendowicz, UAM, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Polska
Beata Medyńska-Gulij, UAM, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Polska
Krystyna Milecka, UAM, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Polska
Mariusz Ptak, UAM, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Polska
Janusz Skoczylas, UAM, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Polska
Marcin Słowik, UAM, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Polska
Aleksander Volchak, Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś