Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna

Aktualny numer

Tom 13 Nr A 73 (2022)
Opublikowany 2023 sierpnia 21

Czasopismo to jest szeroko rozpowszechniane w kraju. Wśród prac zamieszczanych w rekomendowanym periodyku znajdują się nie tylko uznane osobistości świata nauki, a także, co zasługuje na szczególne podkreślenie, młodzi adepci nauki polskiej. Czasopismo wyróżnia się ponadregionalnym zasięgiem i ma zapewnioną dystrybucję poprzez PTPN.
Wszystkie przeznaczone do druku prace podlegają obiektywnej ocenie przez starannie dobranych recenzentów. Prace zawierają obszerne streszczenia w języku angielskim i są często cytowane nie tylko w literaturze krajowej, ale także zagranicznej.
Liczny Komitet Redakcyjny składa się z samodzielnych pracowników naukowych, reprezentujących obecnie najsilniejszy w kraju ośrodek geografii fizycznej oraz z zagranicy.
Na uwagę zasługuje wartość naukowa wydawnictwa, jego rola jako forum młodych pracowników nauki i ponadregionalny zasięg, a szczególnie jego miejsce w tradycji i rozwoju nauki i kultury Polski.

INDEKSOWANE W:
Baza AGRO, Google Scholar, WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2024): 5

DOI: 10.14746/bfg
ISSN: 2081-6014  
eISSN: 2083-8344
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE  DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Licencja Creative Commons
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.  

ARTYKUŁY

Patrycja Balcerzak, Leszek Kolendowicz, Marek Półrolniczak
7-25
Temperatura powietrza i wielkość opadów atmosferycznych w województwie łódzkim w latach 1966-2021
PDF
Monika Chabowska, Leszek Kolendowicz, Marek Półrolniczak
27-44
Występowanie sytuacji meteorotropowych w Polsce w latach 2000-2020
PDF
Adam Chudziński, Radzym Ławniczak
45-62
Przegląd wybranych portali mapowych prezentujących szlaki rowerowe
PDF
Wiktoria Dyszy, Zofia Grajek
63-77
Próba identyfikacji zasięgu oddziaływania lodowca górskiego na temperaturę powietrza - na przykładzie lodowca Engabreen (Norwegia)
PDF
Zofia Grajek, Wiktoria Dyszy
79-103
Przestrzenna i czasowa zmienność rodzajów chmur nad Polską w latach 1996-2020
PDF
Zofia Grajek, Wiktoria Dyszy
105-122
Chmury piętra wysokiego, średniego i niskiego: analiza zachmurzenia w Polsce
PDF
Andrzej Macias, Sylwia Bródka, Marta Kubacka
123-134
Zmiany powierzchni leśnych na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka w ostatnich 180 latach w aspekcie krajobrazowym
PDF
Karolina Mendel, Katarzyna Szyga-Pluta
135-153
Warunki meteorologiczne na Szrenicy w latach 2018-2020
PDF
Błażej Ostrowski
155-166
Multimedia-cartographic internet service of the cultural heritage on the Puszcza Bukowa area
PDF (English)
Dawid Stępczyński
167-192
Uwarunkowania meteorologiczne silnych burz - analiza przypadku z 10 lipca 2020 roku
PDF
Arkadiusz M. Tomczyk, Filip Miś
193-205
Zimowe ekstrema termiczne w Polsce i ich cyrkulacyjne uwarunkowania
PDF
Anita Walkowska, Marek Półrolniczak, Leszek Kolendowicz
207-226
Dynamika zmian sumy i struktury opadów w Wielkopolsce w latach 1981-2020
PDF
Jakub Zawadzki
227-239
Źródła referencyjne i rekonstrukcyjne do geowizualizacji porównawczej grodu w Gieczu w XII i XXI wieku
PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania