Tom 13 Nr A 73 (2022)
BADANIA FIZJOGRAFICZNE, SERIA A - GEOGRAFIA FIZYCZNA

ARTYKUŁY

Patrycja Balcerzak, Leszek Kolendowicz, Marek Półrolniczak
7-25
Temperatura powietrza i wielkość opadów atmosferycznych w województwie łódzkim w latach 1966-2021
https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.1
PDF
Monika Chabowska, Leszek Kolendowicz, Marek Półrolniczak
27-44
Występowanie sytuacji meteorotropowych w Polsce w latach 2000-2020
https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.2
PDF
Adam Chudziński, Radzym Ławniczak
45-62
Przegląd wybranych portali mapowych prezentujących szlaki rowerowe
https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.3
PDF
Wiktoria Dyszy, Zofia Grajek
63-77
Próba identyfikacji zasięgu oddziaływania lodowca górskiego na temperaturę powietrza - na przykładzie lodowca Engabreen (Norwegia)
https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.4
PDF
Zofia Grajek, Wiktoria Dyszy
79-103
Przestrzenna i czasowa zmienność rodzajów chmur nad Polską w latach 1996-2020
https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.5
PDF
Zofia Grajek, Wiktoria Dyszy
105-122
Chmury piętra wysokiego, średniego i niskiego: analiza zachmurzenia w Polsce
https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.6
PDF
Andrzej Macias, Sylwia Bródka, Marta Kubacka
123-134
Zmiany powierzchni leśnych na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka w ostatnich 180 latach w aspekcie krajobrazowym
https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.7
PDF
Karolina Mendel, Katarzyna Szyga-Pluta
135-153
Warunki meteorologiczne na Szrenicy w latach 2018-2020
https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.8
PDF
Błażej Ostrowski
155-166
Multimedia-cartographic internet service of the cultural heritage on the Puszcza Bukowa area
https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.9
PDF (English)
Dawid Stępczyński
167-192
Uwarunkowania meteorologiczne silnych burz - analiza przypadku z 10 lipca 2020 roku
https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.10
PDF
Arkadiusz M. Tomczyk, Filip Miś
193-205
Zimowe ekstrema termiczne w Polsce i ich cyrkulacyjne uwarunkowania
https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.11
PDF
Anita Walkowska, Marek Półrolniczak, Leszek Kolendowicz
207-226
Dynamika zmian sumy i struktury opadów w Wielkopolsce w latach 1981-2020
https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.12
PDF
Jakub Zawadzki
227-239
Źródła referencyjne i rekonstrukcyjne do geowizualizacji porównawczej grodu w Gieczu w XII i XXI wieku
https://doi.org/10.14746/bfg.2022.13.13
PDF (English)