Czasopismo to jest szeroko rozpowszechniane w kraju. Wśród prac zamieszczanych w rekomendowanym periodyku znajdują się nie tylko uznane osobistości świata nauki, a także, co zasługuje na szczególne podkreślenie, młodzi adepci nauki polskiej. Czasopismo wyróżnia się ponadregionalnym zasięgiem i ma zapewnioną dystrybucję poprzez PTPN.
Wszystkie przeznaczone do druku prace podlegają obiektywnej ocenie przez starannie dobranych recenzentów. Prace zawierają obszerne streszczenia w języku angielskim i są często cytowane nie tylko w literaturze krajowej, ale także zagranicznej.
Liczny Komitet Redakcyjny składa się z samodzielnych pracowników naukowych, reprezentujących obecnie najsilniejszy w kraju ośrodek geografii fizycznej oraz z zagranicy.
Na uwagę zasługuje wartość naukowa wydawnictwa, jego rola jako forum młodych pracowników nauki i ponadregionalny zasięg, a szczególnie jego miejsce w tradycji i rozwoju nauki i kultury Polski.

INDEKSOWANE W:

AGRO ; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
MNiSW 5
ISSN: 2081-6014  
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE  DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.
 

Dotacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2020-01-20

Digitalizację i upowszechnienie czasopisma "Badania Fizjograficzne. Seria A: Geografia Fizyczna" PTPN realizowało w ramach umowy 522/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

mnisw3.jpg

Nr 9(69) (2018)

Opublikowane: 2018-12-15

ZMIANY BATYMETRII JEZIORA MIERZYŃSKIEGO

Adam Choiński, Mariusz Ptak

25-33

KORELACJA ZMIAN STĘŻEŃ PYŁÓW ZAWIESZONYCH PM10 Z TYPAMI CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ W KONINIE W LATACH 2012–2016

Kaja Karczewska, Leszek Kolendowicz, Marek Półrolniczak, Hanna Forycka–Ławniczak

45-64

Wyświetl wszystkie numery