POKRYWA ŚNIEŻNA W ZACHODNIEJ CZĘŚCI BESKIDÓW ZACHODNICH
pdf

Słowa kluczowe

snow cover
snowiness of winters
number of days with snow cover
Western Beskids

Jak cytować

DYSZY, W., & SZYGA-PLUTA, K. (2020). POKRYWA ŚNIEŻNA W ZACHODNIEJ CZĘŚCI BESKIDÓW ZACHODNICH. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (11 (71), 7–23. https://doi.org/10.14746/bfg.2020.11.1

Abstrakt

The work presents the occurrence of snow cover in the western part of the Western Beskids in the years 1991–2020. We have analysed data from climate research stations of the IMGW-PIB located in Brenna, Laliki, Zawoja, Radziechowy (1991–2007)/Nowy Dwór (2008–2020). We calculated the number of days with snow cover for each winter seasons, the number of days with permanent snow cover, the potential duration of snow cover and the sum of seasonal snow cover thicknesses. The snowiness classes of Chrzanowski winters and the snowiness index of Paczos were determined from the sums of the thickness of the snow cover. The snowiest season was the 2005/06 winter season, while the thinnest snow cover was observed in the 2013/14 season. There are clear relationships between the height above sea level and the time of snow cover occurrence, as well as its thickness.

https://doi.org/10.14746/bfg.2020.11.1
pdf

Bibliografia

Bednorz E., 2006: Wpływ makroskalowych typów cyrkulacji na występowanie pokrywy śnieżnej w Polsce Północno-Zachodniej. Bad. Fizjograf. nad Pol. Zach. Ser. A – Geogr. Fiz., 57, 7–13.

Chrzanowski J., 1988: Pokrywa śnieżna w Polsce, klasyfikacja jej grubości i regionalizacja. Mater. Bad. IMGW, ser. Meteorologia, 15, 1–43.

Czarnecka M., 2012: Częstość występowania i grubość pokrywy śnieżnej w Polsce. Acta Agrophys., 19 (3), 501–514.

Falarz M., 2002: Klimatyczne przyczyny zmian i wieloletniej zmienności występowania pokrywy śnieżnej w polskich Tatrach. Prz. Geogr., 74 (1), 83–107.

Falarz M., 2007: Potencjalny okres występowania pokrywy śnieżnej w Polsce i jego zmiany w XX wieku, [w:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. IGiGP UJ w Krakowie, 205–213.

Falarz M., Nowosad M., Bednorz E., Rasmus S., 2018: Review of Polish contribution to snow cover research (1880–2017). Quaest. geogr., 37 (1), 7–22.

Franczak P., 2018: Częstość występowania i grubość pokrywy śnieżnej u podnóży masywu Babiej Góry w sezonach zimowych 1960/61–2014/15. Leśne Prace Badawcze, 79 (2), 125–138.

Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Kozak J., Łepko M., 2015: Wieloletnia zmienność grubości pokrywy śnieżnej w okolicy Szczyrku. Inż. Ekol., 41, 153–159.

Kożuchowski K., 2012: Meteorologia i klimatologia. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Laszczak E., Ziółkowski L., Siwek J., 2011: Opady i pokrywa śnieżna, [w:] B. Rzonca, B. Siwek (red.), Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego. IGiGP UJ w Krakowie, 21–29.

Lorenc H., 1964: Zaśnieżenie Wielkopolski. Gaz. Obs. PHIM., 17, nr 4, 196.

Paczos S., 1982: Stosunki termiczne i śnieżne zim w Polsce. Rozprawy Habilitacyjne UMCS, 20.

Trepińska J., 2002: Górskie klimaty. IGiGP UJ, Kraków.

Urban G., 2015: Zaleganie pokrywy śnieżnej i jego zmienność w polskiej części Sudetów i na ich przedpolu. Prz. Geogr., 87 (3), 497–516.

Woś A., 1999: Klimat Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Zawiślak J., 2010: Słownik tematyczny terminów, wyrażeń i zwrotów stosowanych w prognozach meteorologicznych. IMGW, Warszawa.

https://meteomodel.pl/rekordy-temperatury/ [dostęp: 12.11.2021].

PTPN ma prawa autorskie do tytułu czasopisma

  Creative Commons License  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.