WPŁYW POGODY NA ŻYCIE CODZIENNE CZŁOWIEKA
pdf

Słowa kluczowe

biometeorology
meteoropathy
well-being
weather forecast

Jak cytować

GÓRNA, W. (2020). WPŁYW POGODY NA ŻYCIE CODZIENNE CZŁOWIEKA. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, 11(A 71), 25–38. https://doi.org/10.14746/bfg.2020.11.2

Abstrakt

The study covers an analysis of the impact of meteorological factors on human well-being, as well as the importance of weather forecasts in people’s daily lives. Data obtained from an online questionnaire have been used to determine the characteristics of the influence of weather on human well-being and functioning. Women (65.5%), considerably more often than men (41%) maintain that they are or rather are susceptible to meteoropathy. What is more, this response prevailed in urban rather than suburban or rural areas. The research results also indicate that cyclonic weather (high cloudiness, rainfall, low atmospheric pressure) tends to intensify the body’s response to atmospheric stimuli. High productivity, for example at work, typically accompanies cloudless weather, with air temperatures ranging from 15°C to 24°C which 68.5% of the respondents consider the most optimal. As many as 83.7% of the respondents make use of weather forecast on a daily basis or almost every day, which shows the importance of verification thereof in the context of indirect threat to life, as well as possible unfavorable meteorotropic situations

https://doi.org/10.14746/bfg.2020.11.2
pdf

Bibliografia

Andrey J., Knapper Ch., 2003: Motorists’ perceptions of and responses to weather hazards, [w:] Andrey J., Knapper Ch. (red.). Weather and Transportation in Canada. Department of Geography Publication Series, University of Waterloo, s. 95–118.

Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., 2008: Klimat a zdrowie. Kosmos – Problemy Nauk Biologicznych, 57, 3–4, 269–279.

Chojnacka-Ożga L., Lorenc H., 2019: Współczesne problemy klimatu Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.

Kaszewski B., Flis E., 2014: Meteorologiczne i klimatologiczne zdarzenia ekstremalne w polskiej literaturze. Prace Geograficzne, z. 139, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 9–10.

Kozieł S.R., 2010: Prognoza pogody jako forma pomiaru. Przegląd Geofizyczny, 55, 1–2, 37–48.

Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004: Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka. PAN, Warszawa.

Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997: Bioklimatologia człowieka, Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski. Monografie 1, PAN, IGIPZ, Warszawa, 17–27.

Krzeszowiak J., Pawlas K., 2015: Wpływ warunków meteorologicznych na organizm człowieka. Medycyna Środowiskowa, 18, 3, 47–55.

Łuczkiewicz H, 1890: Dwie Księgi Hipokratesa. Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa.

Machałek A. 1997: Czy jestem meteoropatą? W.A.B., Warszawa; za Błażejczyk K., Kozłowska-Szczęsna T., 2008: Klimat a zdrowie. Kosmos – Problemy Nauk Biologicznych, 57, 3–4, 269–279.

Niedźwiedź T. (red.), 2003: Słownik meteorologiczny. Polskie Towarzystwo Geofizyczne. IMGW, Warszawa.

Szczuraszek T., Kusowska E., 2018: Weather conditions and the risk of road incident occurrence. Roads and Bridges – Drogi i Mosty, 17, 193-204.

WHO, 1991: Indoor environment: health aspects of air quality, thermal environment, light and noise, WHO library.

Woś A., 2000: Meteorologia dla geografów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2021: Lekcja pogody z IMGW-PIB: Biometeorologia – poczuj pogodę <https://imgw.pl/sites/default/files/2021-03/dla-nauczyciela_biometeorologia_poczuj-pogode_0.pdf> [dostęp: 23.10.2021].

Kilpeläinen M., Summala H., 2007: Effects of weather and weather forecasts on driver behaviour. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 10. 288–299

<https://www.researchgate.net/publication/223945742_Effects_of_weather_and_weather_forecasts_on_driver_behaviour/citations> [dostęp: 5.04.2021].

Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., 2006: Biometeorologia człowieka w przeszłości, dziś i w przyszłości, [w:] Trepińska J., Olecki Z. (red.), 2006: Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego. IGiGP UJ, Kraków, 151–157 <http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje,000093?&page=Klimatologia> [dostęp: 12.04.2021].

Polscy Łowcy Burz <https://www.facebook.com/lowcyburz/> [dostęp: 5.05.2021].

Rekordy klimatyczne <https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekordy_klimatyczne> [dostęp: 25.02.2021].

Wrona M., Szafranek K., 2017: Przykłady wykorzystania numerycznej prognozy pogody w procesie wspomagania podejmowania decyzji, [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2 (8), <http://www.ptzp.org.pl/s104/Artykuly_IZIP_2017>[dostęp: 26.01.2020].