ROZKŁAD OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W OKOLICY ZIELONEJ GÓRY W LATACH 1991–2014
pdf

Słowa kluczowe

precipitation
days with precipitation
forest cover
slope exposure
Zielona Góra
Lubusz Voivodeship

Jak cytować

KLEINERT, K. (2020). ROZKŁAD OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W OKOLICY ZIELONEJ GÓRY W LATACH 1991–2014. Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (11 (71), 39–63. https://doi.org/10.14746/bfg.2020.11.3

Abstrakt

This thesis aims at characterising the distribution of precipitation in the region of Zielona Góra in 1991–2014. An attempt was made to explain the influence of landform and forest cover on precipitation. In the area of interest, summer rainfall prevails with more frequent but less abundant winter precipitation. The highest precipitation has been observed on the western slopes of Zielona Góra Ridge and by the Lower Bóbr River Valley, whereas Zbąszyń, located further to the north-east, is the driest station.

https://doi.org/10.14746/bfg.2020.11.3
pdf

Bibliografia

Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2013: Tendencje rocznych sum opadów atmosferycznych we wschodniej części Kujaw. Nauka Przyroda Technologie, 7, 1, 8.

Czarnecka M., Nidzgorska-Lencewicz J., 2012: Wieloletnia zmienność sezonowych opadów w Polsce. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 12, 2, 45–60.

Jaskulska A., 2012: Zróżnicowanie przestrzenne i przebieg roczny opadów atmosferycznych w dorzeczu Stobrawy w latach 1954–1980. Badania Fizjograficzne, A, 63, 231–254.

Kaczorowska Z., 1962: Opady w Polsce w przekroju wieloletnim. Tendencje, okresowość oraz prawdopodobieństwo występowania niedoboru i nadmiaru opadów. Prace Geograficzne PAN IG 33, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.

Kahlig P., 1986: Orography and precipitation, [w:] Proceedings 19. Internationale Tagung für Alpine Meteorologie (ITAM), Rauris, Austra, 1–15.

Komar Z., 2010: Struktura pola opadów Polski na tle warunków cyrkulacyjnych. Badania Fizjograficzne, A, 61, 31–72.

Kondracki J., 2001: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kożuchowski K., 2015: Obfitość opadów w Polsce w przebiegu rocznym. Przegląd Geofizyczny, 1–2, 27–38.

Kożuchowski K., Wibig J., Degirmendžić J., 2005: Meteorologia i klimatologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Martyn D., 2000: Klimaty kuli ziemskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Olechnowicz-Bobrowska B., 1970: Częstość dni z opadem w Polsce. Prace Geograficzne IG PAN, 86.

Paszyński J., 1955: Opady atmosferyczne dorzecza Odry i ich związek z hipsometrią i zalesieniem.

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Szwed M., 2018: Variability of precipitation in Poland under climate change. Theoretical and Applied Climatology, 135, 1003–1015.

Szyga-Pluta K., 2018: Zmienność czasowa i przestrzenna opadów atmosferycznych w Wielkopolsce w latach 1981–2014. Przegląd Geograficzny, 90, 3, 495–516.

Szyga-Pluta K., Grześkowiak K., 2016: Warunki pluwialne w Poznaniu w latach 1981–2015.

Badania Fizjograficzne, A, 67, 239–256.

Wibig J., 2009: The variability of daily precipitation totals in Poland (1951–2000). Geographia Polonica, 82, 1, 21–32.

Woś A., 1996: Zarys klimatu Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Woś A., 2010: Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Dane publiczne IMGW-PIB, danepubliczne.imgw.pl/#dane-pomiarowo-obserwacyjne [dostęp:29.06.2021].

Portal projektu Copernicus Global Land Service, land.copernicus.eu [dostęp: 29.06.2021].

Strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, www.gdos.gov.pl [dostęp:29.06.2021].

Strona internetowa programu Corine Land Cover w zasobach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, clc.gios.gov.pl [dostęp: 29.06.2021].

PTPN ma prawa autorskie do tytułu czasopisma

  Creative Commons License  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.