AN ATTEMPT TO USE GOOGLE EARTH PRO IMAGES FOR SELECTED GEODETIC WORKS − FOR EXAMPLE OF WOLNOŚCI SQUARE IN POZNAŃ (POLAND)
pdf (English)

Słowa kluczowe

Global Navigation Satellite Systems
Google Earth Pro maps
Topographic Objects Database
topographic descriptions
satellite measurement

Jak cytować

KUBIAK, J., & MAGDA, P. (2020). AN ATTEMPT TO USE GOOGLE EARTH PRO IMAGES FOR SELECTED GEODETIC WORKS − FOR EXAMPLE OF WOLNOŚCI SQUARE IN POZNAŃ (POLAND). Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna, (11 (71), 65–74. https://doi.org/10.14746/bfg.2020.11.4

Abstrakt

The article concerns issues pertaining to satellite geodesy and the possibilities of using the available source materials such as high-resolution satellite maps for selected works which require a high degree of accuracy in determining the location of topographic objects. The purpose of the work was to indicate the potential use of Google Earth maps for selected geodetic works (preparing topographic descriptions, sketch maps) in order to facilitate and accelerate the process. Works were carried out in an urban area, Wolności Square in Poznań (Poland) where 58 checkpoints were located. In order to design them, maps from the Google system from four periods were used. The research used the Global Navigation Satellite Systems set consisting of a Leica GS08 + satellite receiver and a Leica CS15 controller, geodetic software for work design (Trimble GNSS Planning Online) and calculations (C-Geo 8) as well as cartographic materials and data obtained from the Municipal Center of Geodetic and Cartographic Documentation in Poznań: the master map, catalog data and topographic descriptions of the reference points. The results show that the accuracy of the location of points offered by Google is greater than declared by the system operators. However, it is not sufficient for applications in the assumed geodetic works.

https://doi.org/10.14746/bfg.2020.11.4
pdf (English)

Bibliografia

Berezowski T., Chormański J., 2011: Analiza możliwości wykorzystania zdjęć satelitarnych w celu pozyskania informacji o przestrzennym rozmieszczeniu pokrywy śnieżnej jako parametru w modelu opad–odpływ. Przegląd Naukowy − Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 51, 15–26.

Białousz S., Chmiel J., Fijałkowska A., Różycki S., 2010: Wykorzystanie zdjęć satelitarnych i technologii GIS w aktualizacji jednostek glebowo-krajobrazowych − przykłady dla opracowań małoskalowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 21, 21–32.

Ciołkosz A., Białousz S., 2008: Zastosowanie teledetekcji satelitarnej w badaniach środowiska w Polsce. Nauka, 3, 79–96.

Hycner R., 2004: Podstawy katastru. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.

Hycner R., 2007: Geodezja wczoraj dziś i jutro: w nauce, technice i w innych dziedzinach. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, 27, 43–54.

Kaczyński R., Ewiak I., 2006: Wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne a zdjęcia lotnicze. Geodezja, 12 (2/1), 257–265.

Kadaj R., 2001: Wytyczne Techniczne G-1.10. Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.

Lewiński S., Poławski Z., 2003: Możliwość zasilania systemów informacji przestrzennej danymi satelitarnymi. Człowiek i Środowisko, 27, 15–22.

Ministry of Administration and Digitization, 2015: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2015 poz. 2028). [pdf] Ministry of Administration and Digitization.

Warszawa. Available at: <http://isap.sejm.gov.pl> [Accessed 14 February 2020].

Ministry of the Interior and Administration, 2011: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572). [pdf] Ministry of the Interior and Administration.

Warszawa. Available at: <http://isap.sejm.gov.pl> [Accessed 14 February 2020].

Ministry of the Interior and Administration, 2012: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.

poz. 1247). [pdf] Ministry of the Interior and Administration. Warszawa. Available at: <http://isap.sejm.gov.pl> [Accessed 14 February 2020].

Mularz S., Drzewiecki W., Pirowski T., 2007: Teledetekcyjne metody rejestracji krajobrazu. Roczniki Geomatyki, 5 (8), 67–80.

Mularz S., Drzewiecki W., 2008: Interpretacja głównych elementów krajobrazu na teledetekcyjnych obrazach lotniczych i satelitarnych. Czasopismo Techniczne A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1, 101–107.

Ostrowski P., Falkowski T., 2016: Zastosowanie wysokorozdzielczych, wielospektralnych zdjęć satelitarnych (VHR) do identyfikacji wybranych form rzeźby równi zalewowej. Przegląd Geologiczny, 64 (12), 1040–1047.

Perez S., 2020: Google Earth and Maps get sharper satellite imagery with new update. [pdf] Available at: <https://techcrunch.com/2016/06/27/google-earth-and-maps-get-sharper-satellite-imagery-with-new-update> [Accessed 14 February 2020].

Rango A., Itten K.I., 1976: Satellite Potentials in Snowcover Monitoring and Runoff Prediction. Nordic Hydrology, 7, 209–230.

Riggs G., Hall D.K., 2004: Snow Mapping with the MODIS Aqua Instrument, [In:] 61st Eastern Snow Conference. Portland, Maine, USA, 81–84.

Rosenthal W., Dozier J., 1996: Automated Mapping of Montane Snow Cover at Subpixel Resolution from the Landsat Thematic Mapper. Water Resources Research, 32, 115–130.

Skocki K., 2004: Analiza pojemności informacyjnej i przydatności obrazów satelitarnych programu CORONA do badań stanu środowiska przyrodniczego Polski i jego zmian. Teledetekcja Środowiska, 33, 87–112.

Tomaszewska M., Lewiński S., Woźniak E., 2011: Wykorzystanie zdjęć satelitarnych MODIS do badania stopnia pokrycia terenu roślinnością. Teledetekcja Środowiska, 46, 13–22.

Wolniewicz W., 2005: Ocena potencjału geometrycznego zdjęć IKONOS i QuickBird. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. Roczniki Geomatyki, 3, 4, 219–232.

PTPN ma prawa autorskie do tytułu czasopisma

  Creative Commons License  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.