Kontakt

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

ul. A. Fredry 10, 50-701 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Mieczysław Balowski
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Telefon 61 829 4517

Wsparcie techniczne

Pressto
Telefon 618293866