Kontakt

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

ul. A. Fredry 10, 50-701 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Mieczysław Balowski
Prof. zw. dr hab.
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Tel. 61 829 4517

Wsparcie techniczne

Pressto
Tel. 618293866