Bohemistyka

Aktualny numer

Tom 24 Nr 1 (2024)
Opublikowany 2024 marca 22

Podobnie jak redaktorzy "Poradnika", tak i polscy bohemiści są dziś przekonani, że w Polsce brakuje pisma, które stawiałoby sobie za cel dyskusję nad problemami bohemistycznymi, nad którymi pracuje się nie tylko w Czechach, ale także poza granicami tego państwa. Przystępując jednak, pomimo tak trudnych warunków doby obecnej, do wydawania nowego pisma slawistycznego, jestem przekonany, że działam zgodnie z życzeniami zainteresowanych. Tym nowym czasopismem jest "Bohemistyka", wydawana przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komisję Slawistyczną PAN Oddział w Poznaniu i Wydawnictwo PRO. Stawiając sobie jako jeden z punktów programu zbliżenie pracowników naukowych oraz sympatyków, zajmujących się lub interesujących się zagadnieniami bohemistycznymi, czasopismo to będzie zawierać – obok działu naukowego – dział recenzji i dział sprawozdawczy.

INDEKSOWANE W:
SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL, CEJSH, AMUR, Index Copernicus

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja MNiSW (2024): 70

DOI: 10.14746/bo
ISSN: 1642-9893
eISSN:
2956-4425

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:

ncnd.png
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0 International).

ARCHIWIZACJA

Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.
Czasopismo "Bohemistyka" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

WYDAWCA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyświetl wszystkie wydania