Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Wytyczne dla autorów

II. INFORMACJE DLA AUTORÓW "BOHEMISTYKI" Redaktorzy, czują się odpowiedzialni za czasopismo "Bohemistyka", pragną dążyć do:

1) zaspokojenia potrzeb czytelników i autorów, publikują prace nowatorskie, krytyczne (recenzje) publikacji wcześniejszych w "Bohemistyce" i innych czasopismach oraz kronikarskie dotyczące bohemistyki;

2) ciągłego doskonalenia czasopisma i zapewnienia wysokiej jakości publikowanych materiałów;

3) wspierania wolności wypowiedzi oraz zachowania integralności rejestru drukowanych prac, publikują w formie pisemnej co pięć lat, a na stronie internetowej co roku wykaz wszystkich wcześniej publikowanych prac (por. http://www.bohemistyka.pl/spis_rocznikow.php?ln=pl) oraz poprzez bazę danych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui);

4) wykluczenia publikacji biznesowych, naruszających standardy intelektualne, obowiązujące w nauce i etyce.

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.