Redaktor naczelny

prof. dr hab. Mieczysław BALOWSKI, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Polska

Sekretarz Redakcji

dr Grażyna BALOWSKA, Uniwersytet Opolski, Opole, Polska

Redaktor tematyczny (językoznawstwo)

prof. PhDr. Marie KRČMOVÁ, Masarykova univerzita, Brno, Czechia

Redaktor tematyczny (literaturoznawstwo)

prof. PhDr. Dobrava MOLDANOVÁ, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Czechia

Redaktor językowy (język czeski)

dr Marcela LHOTSKÁ, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Redaktor językowy (język angielski)

dr Rachael SUMNER, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Polska

Rada naukowa

Neil BERMEL, University of Sheffield, Sheffield, Wydział Filologiczny, Wielka Brytania

Elżbieta SZCZEPAŃSKA, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Filologiczny, Polska

Jiří SVOBODA, Ostravská univerzita, Ostrava, Wydział Filozoficzny, Czechy

Hana SODEYFI, Universität Wien, Wien, Wydział Filologiczny, Austria

Galina NIESZCZIMIENKO, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja

Walery MOKIJENKO, Petersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt Petersburg, Wydział Filologiczny, Rosja

Jan KOŘENSKÝ, Univerzita Palackého, Olomouc, Wydział Filozoficzny, Czechy

Margerita MLADENOWA, Uniwersytet im. św. Klimenta Ohrydzkiego, Sofia, Wydział Filologiczny, Bułgaria

Marie KRČMOVÁ, Masarykova univerzita, Brno, Wydział Filozoficzny, Czechy

Jaroslav HUBÁČEK, Ostravská univerzita, Ostrava, Wydział Filozoficzny, Czechy

Milan HRDLIČKA, Univerzita Karlova, Praha, Wydział Filozoficzny, Czechy

Anna GAWARECKA, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Filologii Polskie i Klasycznej, Poznań, Polska

Marie ČECHOVÁ, Univerzita Karlova, Praha, Wydział Filozoficzny, Czechy

Svatava URBANOVÁ, Ostravská univerzita, Ostrava, Wydział Filozoficzny, Czechy