Demiurgiczne wymiary rzeczywistości. Na marginesie powieści Alfreda Kubina i Jana Weissa.

Main Article Content

Kamila Woźniak

Abstrakt

Artykuł przed stawia wspólne motywy powieści Alfreda Kubina i Jana Weissa. Autorka analizuje przestrzenie symboliczne fabuły, odwołując się m.in. do myśli gnostyckiej, torii utopii, psychoanalizy. Zwraca uwagę na intertekstualność omawianych powieści, będącą swego rodzaju grą z odbiorcą, poprzez którą obaj autorzy ukazują demiurgiczne wymiary rzeczywistości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Woźniak, K. (2017). Demiurgiczne wymiary rzeczywistości. Na marginesie powieści Alfreda Kubina i Jana Weissa. Bohemistyka, (1), 22-38. https://doi.org/10.14746/bo.2017.1.2
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Bal M., 2012, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, tłum. A. Szwatoński i in., Kraków.
 2. Blumenberg H., 2009, Praca nad mitem, tłum. K. Najdek, M. Herer, Z. Zwoliński, Warszawa.
 3. Czaplińska J., 2001, Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa, Szczecin.
 4. Doležel L., 2008, Studie z české literatury a poetiky, tłum. B. Fořt, Praha.
 5. Hodrová D., 2011, Chvála schoulení, Praha.
 6. Kmuníček V., 2012, Hledání Jana Weisse, Liberec.
 7. Kubin A., 2008, Po tamtej stronie, tłum. A. M. Linke, Kraków.
 8. Kurowicki J., 1996, Idealna biblioteka. Poradnik konesera, Zielona Góra.
 9. Magnuszewski J., 1995, Słowiańszczyzna zachodnia i południowa. Studia i szkice literackie, Warszawa.
 10. Nietzsche F., 1911, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (studia i fragmenty), tłum. K. Drzewiecki, Warszawa.
 11. Piróg M., 1999, Psyche i symbol. Teoria symbolu Carla Gustava Junga na tle ujęć porównawczych rzeczywistości symbolicznej, Kraków.
 12. Szacki J., 2000, Spotkania z utopią, Warszawa.
 13. Weiss J., 1964, Dům o tisíci patrech, Praha.
 14. Zweiffel Ł., 2008, Utopia, idealna odpowiedź na nieidealną rzeczywistość, Kraków.