Erbena czarodziejskie kwiecie – motyw magicznych roślin w zbiorze Kytice

Main Article Content

Adrian Pilarski

Abstrakt

W artykule autor opisuje świat magic znych kwiatów w dziełach poe tyckich Karla Jaromíra Erbena, szczególnie w tomiku Kytice. W swoich balladach czeski poeta ukazuje przyrodę nie tylko jako zakres działania bogów słowiańskich, ale także jako sposób kontrolowania istot śmiertelnych oraz oddziaływania na ich życie. Zatem przyroda jest emanacją bóstwa, a boski świat to teatr, w którym rolę reżyserów niezliczonych zabaw pełnią słowiańscy bogowie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pilarski, A. (2017). Erbena czarodziejskie kwiecie – motyw magicznych roślin w zbiorze Kytice. Bohemistyka, (1), 46-58. https://doi.org/10.14746/bo.2017.1.4
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

  1. Brückner A., 1985, Mitologia słowiańska i polska, wstęp i opracowanie S. Urbańczyk, Warszawa: PWN.
  2. Engelking A., 2010, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Warszawa: Oficyna Naukowa.
  3. Erben K. J., 2012, Kytice, Praha: Československý spisovatel.
  4. Gieysztor A., 1982, Mitologia Słowian, Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe.
  5. Janion M., 2001, Natura, [w:] eadem, Prace wybrane, tom 4 Romantyzm i jego media, Kraków: Universitas.
  6. Macioti M. I., 1998, Mity i magie ziół, przeł. I. Kania, Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS.
  7. Macura V., 1995, Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Praha: Melantrich.
  8. Niedzielski G., 2016, Dziewanna – pani lasów i gajów
  9. Strzelczyk J., 1998, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań: Rebis.