Šel do světa na zkušenou

Main Article Content

Milan Hrdlička

Abstrakt

V češtině se mezi substantiva řadí i tzv. sub stantivizovaná přídavná jména. Po formální stránce se skloňují jako adjektiva, náležejí vždy k jednomu z jmenných rodů. Některá z těchto pojmenování se blíží reálným přídavným jménům; v komunikaci se mohou vyskytovat ve všech pádech. Jiná substantivizovaná adjektiva už svoji adjektivní povahu ztratila. Část těchto původních adjektiv, hlavně ženského rodu, se v řečové praxi vyskytuje v různých adverbiálních významech a jsou vázána pouze na určitý pád.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hrdlička, M. (2017). Šel do světa na zkušenou. Bohemistyka, (1), 75-78. https://doi.org/10.14746/bo.2017.1.6
Dział
ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO

Referencje

  1. Cvrček V. a kol., 2010, Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum.
  2. Grepl M., Karlík , P., 1986, Skladba spisovné češtiny, 2. vydání. Praha: SPN. Mluvnice češtiny 2, 1986. Praha: Academia.