Neviditelná krajina v Nezvalově poezii 20. let

Main Article Content

Žoržeta Čolakova

Abstrakt

What is noticeable in the 1920s, when Czech modern poetry and Vítězslav Nezval in particular express their avant-garde quests through the felicitous poetic program, is the aesthetic distancing from the romantic melancholy and respectively from the interpretation of landscape as an object of contemplation and a mediator between the human soul and the universe. The preference of poetism for civilization diversity and metropolitan dynamics and its superficial disregard for nature are the reasons why this aspect of Vítězslav Nezval’s poetry has remained outside the field of literary research so far. The main objective of this paper is to discover and outline the manifestations of artistic treatment of nature in Nezval’s poetry even when he denies its place in modern poetry in general. The paper focuses on those transformational processes of anti-mimetic nature through which the image of the landscape is no longer perceived as a reflection of the real entities of nature but as a fictional entity based on the principle of collage.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Čolakova, Žoržeta. (2018). Neviditelná krajina v Nezvalově poezii 20. let. Bohemistyka, (2), 137-150. https://doi.org/10.14746/bo.2018.2.2
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Collot Michel, 1988, L’Horizon fabuleux, Paris: José Corti.
 2. Collot Michel, 2005 [1989], La poésie moderne et la structure d’horizon, Paris: P.U.F.
 3. Kožmín Zdeněk, 1997 [1986], Vítězslav Nezval, [in:] idem, Interpretace básní, Brno: Masarykova Univerzita, s. 52–60.
 4. Nezval Vítězslav, 1930, K výstavě Štyrského a Toyen. Přednáška ze zahájení výstavy v Aventinské mansardě, „Rozpravy Aventina” 5, č. 24, s. 284.
 5. Nezval Vítězslav, 1957, Dílo I. Most. Pantomima.Menší růžova zahrada. Bísně na pohlednice. Nápisy na hroby. Blíženci, Praha: Československý spisovatel.
 6. Nezval Vítězslav, 1969 [1928], Edison, Praha: Československý spisovatel.
 7. Nezval Vítězslav, 1971 [1924], Papoušek na motocyklu čili O řemesle básnickém, [in:] Štěpán Vlašín a kol., Avantgarda známá neznámá, Praha: Svoboda, díl I., s. 566–570.
 8. Nezval Vítězslav, 1972 [1928], Kapka inkoustu, [in:] Štěpán Vlašín a kol., Avantgarda známá neznámá, Praha: Svoboda, díl II., s. 539–551.
 9. Nezval Vítězslav, 1974 [1932], Poezie 1932, [in:] idem, Manifesty, eseje a kritické projevy z let 1931–1941, Praha: Československý spisovatel, s. 15–22.
 10. Nezval Vítězslav, 1974 [1932], Co je poezie, [in:] idem, Manifesty, eseje a kritické projevy z let 1931–1941, Praha: Československý spisovatel, s. 22–27.
 11. Roger Alain, 1997, Court traité du paysage, Paris: Gallimard.
 12. Štyrský Jindřich, Toyen, 1992–1993, Artificielismus 1926–1931. Katalog vystavy.
 13. Teige Karel, 1971 [1924], Poetismus, [in:] Štěpán Vlašín a kol., Avantgarda známá a neznámá, Praha: Svoboda, díl I., s. 554–561
 14. Teige Karel, 1972 [1928], Ultrafialové obrazy čili artificielismus, poznámky k obrazům Štyrského & Toyen, [in:] Štěpán Vlašín a kol., Avantgarda známá neznámá, Praha: Svoboda, díl II., s. 552–556.
 15. Winter Astrid, 2008, „Intermedialita a synestezie”, [in:] Jan Schneider, Lenka Krausová (eds.), Vybrané kapitoy z intermediality, Olomouc: Univerzita Palackého, s. 49–65.