Český román v čase „kamarádů svobody”

Main Article Content

Dobrava Moldanová

Abstrakt

Studie Český román v čase »kamarádů svobody« je věnována prvnímu období tvorby Fráni Šrámka a Jiřího Mahena ( 1905–1914). Oba autoři, pohybující se v prostředí anarchistické bohémy, vzbudili pozornost výrazně lyrickým stylem svých dramatických pokusů i raných próz. Jejich první rozsáhlejší práce, Šrámkovy romány Stříbrný vítr (1910) a Křižovatky (1914), a Mahenovi Kamarádi svobody (1909) představují novou variantu románu ztracených iluzí. Generace debutující na počátku 20. století tento románový typ, který do českém literárního kontextu uvedli v 90. létech příslušníci generace moderny (Mrštík, Svobodová, Svoboda, Sova), spojila s uvolňováním pevné kompozice a s výraznou lyrizací textu, směřující k zachycení citového rozpoložení a smyslového prožitku literárních postav.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Moldanová, D. (2018). Český román v čase „kamarádů svobody”. Bohemistyka, (2), 175-189. https://doi.org/10.14746/bo.2018.2.4
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Adresát Jiří Mahen, 1964, eds. Jiří Hek, Štěpán Vlašín, Brno: Blok.
 2. ALAP [Arnošt Procházka], 1907–1908, Knihy prózou, „Moderní revue” 20, č. 7 s. 433–435.
 3. B-ová B. [Benešová Božena], 1908–1909, Jiří Mahen, „Novina” 1, s. 155–156.
 4. Čapek K., 1933, »Past« Šrámkova a past kritiků, „Přítomnost” 10, č. 8 (22.02.), s. 119–123.
 5. Čapek K., 1986, O umění a kultuře III. In Spisy Karla Čapka, sv. 19, Praha: Československý spisovatel, s. 401–415.
 6. Drtil A., 1910, Jiří Mahen, Praha.
 7. Knížka o Šrámkovi, 1927, Praha: František Borový.
 8. Mahen J., 1934, Kapitola o předválečné generaci, Praha.
 9. Moldanová D., 1991, Satirický ohlas Šrámkova dramatického debutu. In Marginálie 1988/1990, Praha: Památník národního písemnictví, s. 57–66.
 10. Moldanová D., 2013, Vilém Mrštík a mladá próza v roce 1893. In Vilém Mrštík – od realismu k moderně. Literární archiv č. 45, Praha: Památník národního písemnictví, s. 85–97.
 11. Moldanová D., 1993, Studie o české próze na přelomu století, Ústí nad Labem: UJEP.
 12. Resler K., 1952, Buřiči a Stříbrný vítr. Křižovatky díla Fráni Šrámka, Praha: Československý spisovatel.
 13. Schmitt J., 1910, Fráňa Šrámek, »Stříbrný vítr«, „Novina” 3, č. 15 (3.06.1910), s. 469–470.
 14. Sezima K., 1910–1911, Z nové české beletrie, „Lumír” 39, č.1 (19.10.1910), s. 27–28.
 15. Vančura V., 1927, První prózy. In Knížka o Šrámkovi, Praha, František Borový.
 16. Vilém Mrštík – od realismu k moderně, 2013, Literární archiv č. 45, Praha: Památník národního písemnictví
 17. Vodák J., 1910, Stříbrný vítr, „Čas” 24, č. 105 (17.04.), s. 3.