Błędny rycerz, pielgrzym, tułacz, Rom – powroty do tematów nomadycznych w literaturze czeskiej

Main Article Content

Anna Gawarecka

Abstrakt

Tematyka pielgrzymki, tułaczki czy wędrowania powraca od czasów romantyzmu w literaturze czeskiej, z jednej strony wpisując się w konglomerat uniwersalnych motywów mieszczących się w kanonie przestrzeni imaginacyjnej kultury zachodniej, z drugiej strony zaś – stanowiąc istotny wątek w dyskusji na temat nowożytnej conditio humana. Powtarzalność tematów nomadycznych, oparta na rozbudowanej sieci intertekstualnych powiązań i zakładająca przedustawne porozumienie z czytelnikiem zorientowanym w świecie ustalonych znaczeń i sposobów reprezentacji figur wędrowca/pielgrzyma/tułacza, dowodzi zatem trwałości związa- nego z nimi pola wyobrażeniowego, stanowiąc zarazem dogodne narzędzie dla badań nad iteratywnym wymiarem symboliki życia jako szeroko rozumianej podróży.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gawarecka, A. (2018). Błędny rycerz, pielgrzym, tułacz, Rom – powroty do tematów nomadycznych w literaturze czeskiej. Bohemistyka, (3), 203-220. https://doi.org/10.14746/bo.2017.3.1
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Auerbach E., 1998, Mimesis. Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách, přel. M. Žilina, R. Preisner, V. Kafka, Praha: Mladá fronta.
 2. Bauman Z., 1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa: Instytut Kultury.
 3. Deleuze G., Guattari F., 2015, Tysiąc plateau, tłum. B. Bednarek, Warszawa: Bęc Zmiana.
 4. Hodrová D., 1989, Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru, Praha: Československý spisovatel.
 5. Hodrová D., 1993, Román zasvěcení, Jinočany: H&M.
 6. Hrbata Z., 1999, Romantismus a Čechy. Témata a symboly v literárních a kulturních souvislostech, Jinočany: H&M.
 7. Hrbata Z., Procházka M., 2005, Romantismus a romantismy. Pojmy, proudy, kontexty, Praha: Karolinum.
 8. Kierkegaard S., 1968, The Concept of Irony, with Constant reference to Socrates, transl. L.M. Capel, Bloominton.
 9. Kledzik E., 2014, Pochwała imagologii. Rozważania o obrazie Romów w literaturze polskiej XX wieku, [w:] Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, red. H. Gosk, D. Ko- łodziejczyk, Kraków: Universitas, s. 477–496.
 10. Mácha K.H., 2000, Cikáni, Praha: Otakar II.
 11. Mácha K.H., 1972, Dobrou noc, ó lásko. Výbor z próz, Praha: Československý spisovatel.
 12. Mácha K.H., 2010, Máj, [in:]: D. Prokop, Kniha o Máchově Máji, Praha: Academia, s. 7–36.
 13. Maffesoli M., 2002, O nomádství. Iniciáční toulky, přel. J. Fulka, Praha: Prostor.
 14. Marečková D., Petrů E. (red.), 1984, Rytířské srdce majíce (Česká rytířská epika 14. století), Praha: Odeon.
 15. Momro J., 2009, Granice i marginesy nowoczesności. Wokół teorii badań nad romantyzmem, [w:] Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, Kraków: Universitas, s. 15–56.
 16. Mráz B., 1998, Karel Hynek Mácha: Hrady spatřené, Praha: Panorama.
 17. Soukup D., 2013, »Cikáni« a česká vesnice. Konstrukty cizosti v literatuře 19. století, Praha: Nakladatelství Lidových novin.
 18. Šmaus M., 2005, Děvčatko, rozdělej ohníček (Na cikňi na bari, čarav tro voďori), Praha: Odeon.
 19. Wieczorkiewicz A., 1996, Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz i włóczęga, Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 20. Yi-Fu Tuan, 1987, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 21. Zapletal Z., 2001, Půlnoční běžci, Brno: Petrov.
 22. Zeyer J., 1983, Román o věrném přátelství Amise a Amila, Praha: Odeon.
 23. Zeyer J., 1917, Spisy Julia Zeyera XIX, Praha: Nakladatelství české grafické společnosti.