Kříž u potoka Karolíny Světlé
PDF (Čeština)

Słowa kluczowe

Karolína Světlá
kontrastní princip
vertikální prostor
locus horridus
anticipant
mortální zarámování
lokální zarámování
Vorgeschichte
pověrečný čas

Jak cytować

Všetièka, F. (2018). Kříž u potoka Karolíny Světlé. Bohemistyka, 17(3), 257–265. https://doi.org/10.14746/bo.2017.3.4

Abstrakt

In her novel Kříž u potoka (1868) Karolína Světlá applied a contrastive principle, which is seen mostly in the relationships between her characters. A part of this principle is represented by vertical space completed by a place of horror (locus horridus). The place of horror is twofold in this novel, the latter is related to the anticipant character (a holy old women). The novel is framed in two ways – in a mortal and a local way. The opening of the novel is represented by Vorgeschichte, while the rest of the story is covered in the superstitious time.

 

https://doi.org/10.14746/bo.2017.3.4
PDF (Čeština)

Bibliografia

Mazlová V., 1946, Karolína Světlá: Kříž u potoka, Praha: J. R. Vilímek.

Posmrtný odlitek z prací Věry Liškové, 1945, Praha: Melantrich.

Světlá K., 1868, Kříž u potoka, Praha: Spolek pro vydávání laciných knih českých.

Světlá K., 1948, Kříž u potoka, 19. vydání, Praha: Nová osvěta.

Světlá K., 1959, Z literárního soukromí 2, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury.

Všetička Fr., 1997, Podoby prózy, Olomouc: Voto bia.

Všetička Fr., 2001, Tektonika textu, Olomouc: Votobia.