Zpráva z deváté mezinárodní vìdecké konference Cizí nebo jiný v èeském jazyce a literatuøe, Ratiboø 6.–7. záøí 2017 r.

Main Article Content

Lubomír Hampl

Abstrakt

Zpráva z deváté mezinárodní vìdecké konference Cizí nebo jiný v èeském jazyce a literatuøe, Ratiboø 6.–7. záøí 2017 r.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hampl, L. (2018). Zpráva z deváté mezinárodní vìdecké konference Cizí nebo jiný v èeském jazyce a literatuøe, Ratiboø 6.–7. záøí 2017 r. Bohemistyka, (3), 292-298. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/14375
Dział
KRONIKA