Zpráva z deváté mezinárodní vìdecké konference Cizí nebo jiný v èeském jazyce a literatuøe, Ratiboø 6.–7. záøí 2017 r.
PDF (Čeština)

Jak cytować

Hampl, L. (2018). Zpráva z deváté mezinárodní vìdecké konference Cizí nebo jiný v èeském jazyce a literatuøe, Ratiboø 6.–7. záøí 2017 r. Bohemistyka, 17(3), 292–298. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo/article/view/14375

Abstrakt

Zpráva z deváté mezinárodní vìdecké konference Cizí nebo jiný v èeském jazyce a literatuøe, Ratiboø 6.–7. záøí 2017 r.

PDF (Čeština)