The function of biblical passages used as graves inscriptions found in the Zelów’s necropolis

Main Article Content

Grażyna Balowska

Abstrakt

Graves inscriptions, which are subject of analysis in the present paper, are a basic element of the sepulchral space of the Evangelical Reformed Parish burial ground in Zelów that  brings together the descendants of Czech religious emigrants. It is assumed that the tombstone inscription is a linguistic and iconic message with a defined, conventionalized structure, containing both obligatory and optional verbal elements. This analysis will cover non-obligatory verbal elements represented by final formulas in the form of quotations from the Bible, mainly from the Old Testament (passim the Book of Psalms), less frequently from the New Testament (passim the Gospels). Biblical passages testify to the relationship of the deceased and the tombstone’s founder to God; moreover, they express the desire to commune with God and hope for the reward that is the eternal life.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Balowska, G. (2018). The function of biblical passages used as graves inscriptions found in the Zelów’s necropolis. Bohemistyka, (4), 333-346. https://doi.org/10.14746/bo.2017.4.3
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

  1. Balowska G., 2014, Inskrypcje nagrobne jako element przestrzeni sepulkralnej (na przykładzie nekropolii zelowskiej), „Bohemistyka”, nr 3, s. 271–286.
  2. Balowska G., 2016, Antroponymie potomků zelovských Čechů, [w:] »Od počátků k současnosti (1955 – 2015)«. 60 let bohemistiky na ELTE, red. O. Fedoszov, A. Janiec-Nyitrai, Z. Muchová, Budapest, s. 15–23.
  3. Biliński K., 1998, Cmentarz w Zelowie, [w:] Wczoraj i dziś… Życie, dzieje i teraź- niejszość braci czeskich w Zelowie, red. J. Kriegseisen, Zelów, s. 131–136.
  4. Długosz K., 2010, Inskrypcje nagrobne w ujęciu językoznawczym, Gorzów Wielkopolski.
  5. Dudek-Szumigaj A., 2011, Postrzeganie śmierci w świetle inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, L. Frolak, Lublin, s. 67–74.
  6. Jadwiszczak J., 2008, Różnorodność religijna, etniczna i kulturowa Zelowa, Zelów.
  7. Kupiszewski W., 1996, Groby mówią, „Literatura Ludowa”, nr 2, s. 27–47.
  8. Marešová H., 2001, České enklávy v Evropě, [w:] Čeština – jazyk slovanský, Ostrava, s. 45–55.
  9. Štěříková E., 2000, Zelów, Praha.
  10. Wróblewski P., 1998, Współczesność zboru na tle najnowszych dziejów miasta. Ethnos i demos w Zelowie, [w:] Wczoraj i dziś… Życie, dzieje i teraźniejszość braci czeskich w Zelowie, red. J. Kriegseisen, Zelów, s. 91–99.