U otevřeného okna
PDF (Čeština)

Słowa kluczowe

Libor Martinek
Henryk Jasiczek
Óndra Łysohorsky
básnický regionalismus
jinojazyčná poezie v českých zemích

Jak cytować

HARÁK, I. (2018). U otevřeného okna. Bohemistyka, 18(4), 395–412. https://doi.org/10.14746/bo.2018.4.5

Abstrakt

Autor práce se zabývá dvěma literárně-historickými monografiemi Libora Martinka. Tento český literární vědec je znám především jako odborník na slezský literární regionalismus. Tento kontext je také založen na studiu dvou významných osobností, které tvoří českou literaturu v jiném (polském, lašském) jazyce. Pro Martinka je důležitá důkladná znalost faktů a znalost textů primární a sekundární literatury. Znalost světové literární teorie mu také umožňuje provést přiměřené interpretace uměleckých textů. Takže může doložit místo dané osobnosti v literární historii nebo také dluh, který má vůči ní česká literatura.

https://doi.org/10.14746/bo.2018.4.5
PDF (Čeština)

Bibliografia

Balowska G., 2013, Laski mikrojęzyk literacki w kontekście społecznym i kulturowym, Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Balowska G., 2008, Lašské dílo Óndry Łysohorskeho. Kapitoly z lexika, Praha: Univerzita Karlova.

Gorovský K., 1935, Ondra Lysohorský čili Koždoň na Parnase, „Turbina” roč. 1., č. 10, s. 149–154.

Harák I., 2007, Byl jednou jeden autor, „Psí víno”, č. 42, s. 40–41.

Hora J., 1935, Hłos hrudy, „Panorama” roč. 13. č. 3, s. 37–38

Hora J., 1933, Óndra Łysohorsky, „Panorama” roč. 11, č. 19, s. 141–142.

Horký P., 2017, Martinkovo detailní mapování literatury Českého Těšínska, „Slavica Wratislaviensia CLXIV. Acta Universitatis Wratislaviensis” No. 3773, s. 184.

Jaworski K., 2002, Jasiczku, zastrzelcie się!... „Zwrot”, č. 6, s. 38–39.

Kiełsz [Kubisz Paveł], 1947, Óndra Łysohorsky, „Szyndzioły”, č. 1, s. 3.

Kijonka T., 1990, Zabić poetę. In: Henryk Jasiczek – Jak ten obłok. Katowice: Śląski Fundusz Literacki.

Křivánek V., 2017, Libor Martinek: »Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky«. In: L. Martinek, Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 205.

Lichański S., 1962, Henryk Jasiczek z Zaolzia, „Twórczość”, č. 1, s. 116–118.

Łysohorsky Ó., 2005, Poručénstwo / Odkaz. Praha: Univerzita Karlova.

Malý R., 2010, Óndra Łysohorsky jako výzva pro českou literární historii. „Tvar” roč. 21, č. 17, s. 21.

Martinek L., 2016, Henryk Jasiczek. Monografie. Opava: Literature & Sciences.

Martinek L., 2015, Identita v literatuře Těšínska. Opava–Kielce: Literature & Sciences – STON 2.

Martinek L., 2017, Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Marvan J., 2009, Óndra Łysohorsky, lašský básník s poselstvím pro naši novou Evropu. In Óndra Łysohorsky, Bard swojého ludu / Euro-lašsky poeta Óndra Łysohorsky – A Euro-Lachian poet / The bard of his people Óndra Łysohorsky, Ostrava: Krajský úřad, s. 17.

Novotný V.: Libor Martinek: »Henryk Jasiczek. Monografie«. In L. Martinek, Henryk Jasiczek. Opava: Literature & Sciences, s. 200.

Pilař M.: 2016, Libor Martinek: »Henryk Jasiczek. Monografie«. In L. Martinek, Henryk Jasiczek. Opava: Literature & Sciences, s. 202.

Pilař M., 2017, Posudek monografie Libor Martinek »Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky«. In L. Martinek, Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 204.

Plačková M., 1997, Tzv. teorie dvou vlastí Poláků na Těšínsku v 50. letech, „Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy”, č. 2, s. 15–17.

Rosner E., 1995, Literatura polska z czeskiego Śląska, Cieszyn: Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie.

Sivek A., 1959, Zbojník Ondráš a ondrášovská tradice ve slovesnosti slezské oblasti, Praha: Naše vojsko.

Šajtar D., 1960, O polské literatuře na Těšínsku, „Plamen”, č. 8, s. 117–118.

Šalda F. X., 1932, Úvodní slovo. In Ó. Łysohorsky, Spjéwajuco piaść. Praha: Družstevní práce, s. 8–9.