Dyskurs w komentarzach politycznych polskich i czeskich dyskusji w Internecie na przykładzie problemu migracji

Main Article Content

Ivana Dobrotová

Abstrakt

W artykule autorka analizuje dyskurs czeskich i polskich forów internetowych po wypadku statku Aquarius w czerwcu 2018 r. Wykorzystuje metodę analizy, aby połączyć wszystkie komentarze w jeden heterogeniczny tekst i pokazać, jak wygląda dyskusja na temat migracji w większości społeczeństwa eurosceptycznego Europy Wschodniej (Republika Czeska) i w większości społeczeństwa eurooptymistycznego (Polska). Analiza dyskursu wraz z analizą frekwencyjną (oprogramowanie AnrConc) pokazuje, że pomimo różnic między Czechami i Polakami oba narody czują się częścią społeczności europejskiej. Pokazano również, że w obu krajach istnieje silna potrzeba znalezienia irracjonalnych wyjaśnień kryzysu migracyjnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dobrotová, I. (2019). Dyskurs w komentarzach politycznych polskich i czeskich dyskusji w Internecie na przykładzie problemu migracji. Bohemistyka, (2), 217-238. https://doi.org/10.14746/bo.2019.2.6
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Ivana Dobrotová, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu

Assoc. Prof., PhDr, PhD, slavist, linguist, Head of the Sub-Department of Polish Studies in the Department of Slavonic Studies of the Palacký University Olomouc. Main interests: pragmatics, language of the mass media, psycholinguistics, terminology. Recently published work: Jak czeskie szkoły o świeckość polskiego państwa walczyły, czyli o Internecie jako przestrzeni dyskursu („Opera Slavica” 2013), Z dějin kontaktů dvou blízkých slovanských jazyků, češtiny a slovenštiny („Bohemistyka” 2012), Językowy obraz świata w polskiej reklamie (Olomouc 2011), Śliwki a sprawa polska („Studia Filologiczne” 2012).

E-mail: ivana.dobrotova@upol.cz.

Referencje

 1. Dijk T.A. van, 2001, Badania nad dyskursem, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T.A. van Dijk, tłum. G. Grochowski, Warszawa.
 2. Dijk J., 2010, Społeczne aspekty nowych mediów, tłum. J. Konieczny, Warszawa: PWN.
 3. Dyskurs i jego odmiany, 2016, red. B. Witosz, K. Sulejowska-Sobisz, E. Ficek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 4. Goban Klas T., 2004, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy…, Warszawa: PWN.
 5. Gries S., 2009, Quantitative Corpus Linguistic with R, New York: Routledge.
 6. Jabłońska B., 2006, Krytyczna analiza dyskursu, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, tom II, nr 1, s. 53–67.
 7. Labocha J., Zaolziański dyskurs tożsamości etnicznej, [w:] Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz, K. Sulejowska-Sobisz, E. Ficek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, s. 156–165.
 8. Labocha J., Dyskurs jako proces przekazywania wiedzy, [w:] Dyskurs edukacyjny, red. T. Rittel, Kraków: Wydawnictwo WSP, s. 9–15.
 9. Loewe I., 2012, Internet i jego zasoby w polskich badaniach lingwistycznych, [w:] Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 269–280.
 10. Svobodová J., 2016, Manipulace a argumentace v politickém a mediálním diskurzu, Olomouc.
 11. Szacki J., 2005, Historia myśli socjologicznej, Warszawa: PWN.
 12. Witosz B., 2012, Badania nad dyskursem we współczesnym językoznawstwie polonistycznym, „Oblicza komunikacji”, nr 5, s. 61–76.