Románová reflexe 28. října 1918

Main Article Content

Dobrava Moldanova

Abstrakt


Studie Románová reflexe 28. října 1918 se zabývá několika českými romány, vzniklými ve 20. letech 20. století, jejichž autoři, K.M. Čapek Chod, A.M. Tilschová a B. Benešová reflektují změnu společenského klimatu za války a bezprostředně po ní. Proměnu spojují nejen se změnou společenského zřízení, se vznikem demokratické republiky, ale především s představou osvobození se od společenských norem, spojených se světem před válkou. Postavy těchto románů procházejí katarzí, která je osvobozuje a otvírá jim nové životní perspektivy.Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Moldanova, D. (2019). Románová reflexe 28. října 1918 . Bohemistyka, (3), 293–310. https://doi.org/10.14746/bo.2019.3.1
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Benešová B., 1955, Tragická duha. 5. vydání. Praha: Československý spisovatel.
 2. Čapek Chod K.M., 1936, Doslov. In idem, Vilém Rozkoč, 3. vydání, Praha.
 3. Dyk V., 1922, Píseň noci 29. října. In idem, Poslední rok, Praha.
 4. Karel Matěj Čapek Chod, 1984, red. Robert B. Pynsent. London: School of Slavonic and East European Studies University of London.
 5. Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře, 2007, red. Erik Gilk, Jan Tydlitát, Rychnov nad Kněžnou.
 6. K.M. Čapek Chod a Symposium – proceedings. 1984, London.
 7. Obraz válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky, 2015, red. Vít Schmarc a kol. Praha: Akropolis.
 8. Krejčí K., 1959, Anna Maria Tilschová. Praha: Československý spisovatel.
 9. Moldanová D., 1976, Božena Benešová. Praha: Melantrich.
 10. Moldanová D., 1993, Studie o české literatuře na přelomu století. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.
 11. Moldanová D., 2011, Na písčitých půdách. Praha: Agentura Pankrác.
 12. Moldanová D., 2014, Vilém Mrštík 1893. In Vilém Mrštík. Od realismu k moderně, red. Jarmila Schreiberová, Praha: PNP.
 13. Moldanová D., 2016, Legionářská literatura jako součást paměti národa. In Pa- měť válek a konfliktů V. kongres světové literárněvědné bohemistiky, red. A. Kratochvil, J. Soukup. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, s. 203–212.
 14. Šalda F.X., 1953, Novina, 1908/09. In Kritické projevy 7. Praha: Československý spisovatel, s. 295–298.
 15. Šalda F.X., 1936, Božena Benešová. „Šaldův zápisník” 8, s. 270–271.
 16. Opelík J., 1992, O »vídeňský« román: Žalář nejtemnější. Marginálie 1988–1990, Praha: PNP s. 46.
 17. Tomášek M., 2006, Labyrint díla K.M.Čapka-Choda. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity.