O filmowych relacjach sąsiedzkich Polaków, Czechów i Słowaków

Main Article Content

Dobrochna Dabert

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dabert, D. (2020). O filmowych relacjach sąsiedzkich Polaków, Czechów i Słowaków. Bohemistyka, (3), 396–407. https://doi.org/10.14746/bo.2019.3.9
Dział
RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

Referencje

 1. Čulik J., Jací jsme. Česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let, Brno 2007.
 2. Dudková J., Slovenský film v ére transkulturality, Bratislava 2011.
 3. Higbee W., Hwee Lim S., Concepts of Transnational Cinema: Towards a Critical Transnationalism in Film Studies, “Transnational Cinemas” 2010, t. 1, nr 1.
 4. Higson A., Ograniczona wyobraźnia kina narodowego, przeł. T. Rutkowska, „Kwartalnik Filmowy” 2008, nr 62-63.
 5. Kino – postkomunizm – polityka. Film w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesów transformacji politycznej i konsekwencji roku 1989, red. M. Brzezińska-Pająk, Kraków 2018.
 6. Kino polskie jako kino transnarodowe, red. S. Jagielski, M. Podsiadło, Kraków 2017.
 7. Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe. Red. Ewa Ciszewska, Mikołaj Góralik. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Łódź 2018.
 8. Rutkowska T., Film polski na świecie, w: Encyklopedia Kultury polskiej XX wieku. Film. Kinematografia, red. E. Zajiček, Warszawa 1994, s. 322.
 9. Skopal P., Filmová kultura severního trojúhelníku. Filmy, kina a diváci českỳch zemí, NDR a Polska 1945–1970. Brno 2014.
 10. Transnational Cinema: The Film Reader, red. E. Ezra, T. Rowden, New York 2006.
 11. World Cinemas, Transnational Perspectives, red. N. Ďurovičová, K. Newman, London 2009.