Miloš Zeman and Andrzej Duda – reinventing image for election campaign purposes

Main Article Content

Renata Rusin Dybalska
Agnieszka Budzyńska-Daca
Tomasz Rawski

Abstrakt


The aim of this paper is to present a comparative analysis of selected elements of strategies for building political image of Miloš Zeman and Andrzej Duda, applied in the presidential campaign in Poland and Czechia in 2013 and 2015. The paper presents not only basic information about both campaigns, but primarily points to a number of common features, such as main motifs (history, family, the future), the target group and its image, communication channels, all used in both strategies for communicating with voters, despite different PR and cultural sphere of application.Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rusin Dybalska, R., Budzyńska-Daca, A., & Rawski, T. (2019). Miloš Zeman and Andrzej Duda – reinventing image for election campaign purposes. Bohemistyka, (4), 541–555. https://doi.org/10.14746/bo.2019.4.7
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Bobrowska A., Garska M., 2012, Elementy kreacji wizerunku podmiotu politycznego w rzeczywistości wyborczej, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i społecznych” II, pp. 147–164.
 2. Bradová E., 2005, Od lokálních mítinků k politickému marketingu. Teorie a vývoj politické komunikace a volebních kampan, Brno: Mezinárodní politologický ústav MU.
 3. Budzyńska-Daca A., 2015, Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Cichosz M., 2007, (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. České prezidentské volby v roce 2013, 2013, ed. J. Šedo, Praha: Centrum pro stadium demokracie a kultury.
 6. Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., 2002, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław: Astrum.
 7. Dobek-Ostrowska B., 2006, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: PWN.
 8. Jeziński M., 2005, Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej. In. Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, ed. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 115–132.
 9. Kampania wyborcza. Strategia–taktyka–komunikacja, 2001, ed. S. Wilkos, W. Ferenc, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 10. Klepka R., 2012, Polityczny rebranding–kameleonizm jako narzędzie marketingu politycznego. In. Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, ed. R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 88–103.
 11. Kolczyński M., 2008, Strategie komunikowania politycznego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 12. Křeček J., 2013, Politická komunikace. Od res publica popublic relations, Praha: Grada.
 13. Moneta M.J., 2015, Misja. Polityczna biografia Andrzeja Dudy, Warszawa: Wydawnictwo 2 Kolory.
 14. Nimmo D., Savage R., 1976, Candidates and Their Images: Concepts, Methods and Findings, Goodyear: Pacific Palisades.
 15. První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013, 2014, ed. J. Charvát, P. Just, Praha: Metropolitan University Prague Press.
 16. Rusin Dybalska R., 2014, Ziemianin kontra książę, czyli pierwsze bezpośrednie wybory prezydenckie w Czechach, „Oblicza Komunikacji 7. Język polityki – historia i współczesność” [Wrocław], pp. 143–162.
 17. Rusin Dybalska R., 2016, Nowy wymiar komunikowania politycznego na przykładzie języka prezydenta Czech Milosza Zemana, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, pp. 117–130.