»Poláci nám říkají Pepíci« – obraz Czechów w polskojęzycznych przewodnikach turystycznych

Main Article Content

Gabriela Olchowa

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu było przedstawienie obrazu Czechów na podstawie sześciu polskojęzycznych przewodników turystycznych opublikowanych przez najważniejsze wydawnictwa podróżnicze w Polsce w latach 2004–2011. Materiał do badań stanowiły teksty, prezentujące podstawowe informacje zamieszczone w częściach wstępnych lub końcowych bedekerów, przy czym nie brano pod uwagę elementów graficznych. Na obraz złożyły się cechy charakteru przypisywane Czechom, wskazano ich zwyczaje, ale także opisano jak spędzają wolny czas i obchodzą święta. Ponadto zawarto ocenę pewnych grup zawodowych oraz przybliżono, jaki mają stosunek do mniejszości etnicznych i seksualnych. Okazało się, że obraz Czechów jest tożsamy w badanych tekstach i w większości zgodny z istniejącymi stereotypami. Autorzy przewodników kreślą przede wszystkim pozytywny obraz południowego sąsiada, ale zwracają też uwagę na nieprzyjazny stosunek Czechów do Romów.Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Olchowa, G. (2019). »Poláci nám říkají Pepíci« – obraz Czechów w polskojęzycznych przewodnikach turystycznych. Bohemistyka, (4), 523–540. https://doi.org/10.14746/bo.2019.4.6
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA

Referencje

 1. Adamczak S., Firlej K., 2006, Czechy na weekend. Pascal, Bielsko-Biała.
 2. Adamczak S. 2003, Karkonosze Polskie i Czeskie, Warszawa.
 3. Balowski M., 2012, Postawy Polaków wobec mniejszości czeskiej i Czechów, [w:] Czesi, red. L. Nijakowski, Warszawa, s. 63–81.
 4. Bartmiński J., Panasiuk J, 1993, Stereotypy językowe, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2. Współczesny język polski, Wrocław, s. 363– –387.
 5. Bartmiński J., 1995, Nasi sąsiedzi w oczach studentów. Z badań nad stereotypami narodowymi, [w:] Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków.
 6. Bartmiński J, 2007, Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Lublin.
 7. Błuszkowski J, 2005, Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa.
 8. Brygiel W., 2013, Karkonosze polskie i czeskie, Pruszków.
 9. Country-Report-Polsko, 2018. Online: https://www.czechtourism.cz/getattachment/ Institut-turismu/Marketingovy-vyzkum/Country-Reporty/Country-Report-Polsko/Polsko_fin.PDF.aspx?ext=.PDF [dostęp 12.7.2019].
 10. Czechy. Baedeker, 2008, Bielsko-Biała.
 11. Czechy. Globtroter, 2006, Warszawa.
 12. Czechy. Marco Polo, 2004, Bielsko-Biała.
 13. Europa na zimę dla zmotoryzowanych – Polska, Czechy, Słowacja, 2011.
 14. Https://www.czso.cz/csu/czso/satelitni_ucet_cestovniho_ruchu.
 15. Https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-4-ctvrtleti-2018.
 16. Image ČR v zahraničí. Polsko, 2016. Online: https://www.czechtourism.cz/institut-turismu/marketingovy-vyzkum/analyzy/pruzkum-vnimani-znacky-ceska-republika-v-zahranici/ [dostęp 4.7.2019].
 17. Krausová-Żur I., 2007, Czechy. Gospoda pełna humoru, Kraków: Bezdroża.
 18. Kroh A., 1995, Polak, Czech dwa bratanki, [w:] Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków, s. 43–46.
 19. Łuczyński R.M., 2012, Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach czeskich. Sudety Wschodnie, Kraków.
 20. Łuczyński R.M., 2012, Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach czeskich. Sudety Zachodnie i Środkowe, Kraków.
 21. Morava. Morawa. Przewodnik kajakowy, 2005.
 22. Narciarski atlas Polski, Czech i Słowacji, 2007, Kraków.
 23. Nebeský R., Morawy Południowe. Na winnych ścieżkach. Kraków: Bezdroża.
 24. Pawlik A., 2014, Jak piszą o mieszkańcach Republiki Czeskiej polscy dziennikarze? – o profilowaniu wizerunku Czechów w dyskursie internetowym wybranych rozgłośni z obszaru Górnego Śląska, „Bohemistyka”, nr 1, s. 21–47.
 25. Pernal M., Darmochwał T., Rumiński T., 2011, Czechy i Słowacja, Warszawa: Wiedza i Życie.
 26. Szałaśny P., 2017, Czechy i Czesi w polskojęzycznych nowych mediach, Ostrava.
 27. Szczepańska E., 2013, Wizerunek Czecha w »Zrób sobie raj« czy może kreowanie nowych stereotypów , „Bohemistyka”, nr 4, s. 286–296.
 28. Szerszeń P., 2013, O problemach występujących podczas translacji tekstów przewodników i informatorów turystycznych [w:] Translatoryka. Koncepcje. Modele. Analizy, red. S. Grucza, A. Marchwiński, M. Płużyczka, Warszawa, s. 407–415.
 29. Zdulski M., 2000, Między przeszłością a teraźniejszością – stereotypowe wyobrażenia Czechów i Polaków o sobie, [w:] Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie, red. Z. Drozdowicz, Z., W. Puślecki, Poznań.