Použití uvozovek v současných mediálních textech (na příkladu slova vykadit)

Main Article Content

Radka Holanova
Jana Vlčková

Abstrakt


V članku autorky popisují užití uvozovek v novinářských textech na příkladu vulgarismu vykadit. Autorky projednávají o různých potenciálních významech uvozovek, důvodech jejich použití a nadměrném používání.Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Holanova, R., & Vlčková, J. (2019). Použití uvozovek v současných mediálních textech (na příkladu slova vykadit). Bohemistyka, (4), 556–560. https://doi.org/10.14746/bo.2019.4.8
Dział
ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO

Referencje

  1. Hirschová M., 2011, Pragmatické motivace v psané podobě češtiny. „Naše řeč” 94, č. 4, s. 169–180.
  2. Internetová jazyková příručka. 2008–2018. Online http://prirucka.ujc.cas.cz [cit. 3.12.2018].
  3. Junková B., 2010, Jazyková dynamika současné publicistiky. Praha: ARSCI.
  4. Minářová E., 2011, Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada.
  5. Minářová E., Chloupek J., 1983, Výrazy v publicistickém textu označené uvozovkami. „Naše řeč” 66, č. 1, s. 14–22.