Jubilující básnířka Karla Erbová

Main Article Content

Ivo Harák

Abstrakt

Ivo Harák věnuje ve své studii pozornost posledním vydaným sbírkám básnířky Karly Erbové. Tato spisovatelka letos oslavila 85 let svého života. A to v plné práci na svém díle. Které je známé také čtenářům v zahraničí, například v Polsku. Autor se snaží postihnout především duchovní kořeny a postupnou proměnu poezie jubilující básnířky.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Harák, I. (2020). Jubilující básnířka Karla Erbová . Bohemistyka, (1), 72-82. https://doi.org/10.14746/bo.2020.1.4
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Ivo Harák, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

PaedDr. Ph.D., bohemista, literaturoznawca, krytyk literacki, pisarz, członek Czeskiego Stowarzyszenia Pisarzy, członek PEN-klubu, kierownik Zakładu Literatury Czeskiej Katedry Bohemistyki Univerzytetu Jana
Evangelisty Purkuniego w Ústí nad Łabą. Główne zainteresowania: starsza literatura czeska, współczesna literatura czeska, krytyka literacka, wersologia. Ostatnio wydane prace naukowe: Básník a jeho čas (Praha 2012), Básník Josef Suchý (Ústí nad Labem 2014). Ostatnio wydane poezje i proza: Panel nebe (tomik poezji, Praha 2008), Meziřečí (nowela, Praha 2010).

Referencje

 1. Erbová K., 2013, Kdosi. Plzeň: Nava.
 2. Erbová K., 2014a, Mrtvému zimník. Ústí nad Labem: SVK.
 3. Erbová K., 2014b, Večery s koroptví. Plzeň: Pro libris.
 4. Erbová K., 2015, Fragmenty Fresky Mýty. Ústí nad Labem: SVK.
 5. Erbová K., 2016, Na příkrém břehu světa. Tišnov: Sursum.
 6. Harák I., 2013, Básnířka Karla Erbová. In: Karla Erbová – výběrová bibliografie. Plzeň: Knihovna města Plzně.
 7. Jirásek B., 2008, Dějiny literatury v západních Čechách (1890–2006). Plzeň: NAVA.
 8. Novotný V., 2005/2006, Básnické a prozaické novinky V. „Český jazyk a literatura” 56, č. 5, s. 239–240.
 9. Novotný V., 2003, Doslov. In: K. Erbová, Již nikdy nedovolím požáru. Tišnov: Sursum, s. 43–45.
 10. Novotný V., 2008, Doslov. In: K. Erbová, Ulita. Plzeň: Pro libris.
 11. Novotný V., 2014, Neodeslané, byť dopsané básnické epištoly. In: K. Erbová, Večery s koroptví. Plzeň: Pro libris, s. 58.
 12. Novotný V., 2002/2003, Próza a poezie na začátku roku. „Český jazyk a literatura” 53, č. 5, s. 237–238.