Hranice, možnosti a úlohy komentáře (Jiří Kratochvil, Ludvík Vaculík)
PDF (Čeština)

Słowa kluczowe

Jiří Kratochvil
metakomentář
postmoderna
posthermeneutika
Ludvík Vaculík

Jak cytować

Kotásek, M. . (2020). Hranice, možnosti a úlohy komentáře (Jiří Kratochvil, Ludvík Vaculík) . Bohemistyka, 20(1), 55–71. https://doi.org/10.14746/bo.2020.1.3

Abstrakt

Na obecné úrovni se článek zabývá fungováním komentáře či metakomentáře v postmoderních prozaických textech. K doložení a rozpracování teoretických východisek využívá článek texty Jiřího Kratochvila a Ludvíka Vaculíka. Z pohledu hermeneutiky je struktura, která se odhaluje uvnitř literárních textů právě prostřednictvím komentáře, nazvána posthermeneutickou. Článek ukazuje, že tato posthermeneutická struktura je pevně spojena s perverzní situací ineditního publikování v Československu 70. let jak ji zachycuje Vaculíkův Český snář, stejně jako se situací ženského subjektu zobrazené v Kratochvilově povídce Příběh krále Kandaula. Článek dochází k závěru, že postmoderna staví čtenáře či recipienta před etickou volbu co se role literatury a obecně umění týče.

https://doi.org/10.14746/bo.2020.1.3
PDF (Čeština)

Bibliografia

Blanchot M., 1999, Literární prostor, Praha.

Flax J., 1991, Thinking Fragments: Psychoanalysis, Feminism, and Postmodernism in the Contemporary West, Berkeley.

Genette G., 1983, Narrative Discourse: An Essay in Method, Ithaca.

Genette G., 1988, Narrative Discourse Revisited, Ithaca.

Hassan I. H., 1967, Literature of Silence, New York.

Hassan I. H., 1982, The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature, Madison.

Jameson F., 1971, Metacommentary, „PMLA” MXXXVI, č. 1, s. 9–18.

Jirsa T., 2016, Tváří v tvář beztvarosti: Afektivní a vizuální figury v moderní literatuře, Brno.

Kratochvil J., 1994, Orfeus z Kénigu, Brno.

Kratochvil J., 2005, Literatura teď, [in:] Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970–1989), ed. M. Přibáň, Praha, s. 282–297.

Kristeva J., 1986, Psychoanalysis and the Polis, [in:] The Kristeva Reader, ed. T. Moi, New York, s. 301–320.

Lévinas E., 1997, Totalita a nekonečno, Praha.

Lyotard J.-F., 1993, O postmodernismu, Praha.

Mersch D., 2010, Posthermeneutik, Berlin.

Richterová S., 1991, Slova a ticho, Praha.

Rorty R., 1989, Contingency, Irony, and Solidarity, New York.

Suchomel M., 1997, Postmodernism in Czech Literature, [in:] International Postmodernism – Theory and Literary Practice, ed. H. Bertens a D. Fokkema, Amsterdam–Philadelphia, s. 419–422.

Vaculík L., 1990, Český snář, Brno.

Žižek S., 1992, Enjoy your Symptom! Jacques Lacan in Hollywood ond out, London.

Žižek S., 2007, Nepolapitelný subjekt: chybějící střed politické ontologie, Chomutov.