Intelektuální a ideologická zma te nost průkopníků umělecké moderny by se neměla zametat pod koberec. Rozhovor o knize Františka Mikše Rudý kohout Picasso

Main Article Content

Łukasz Czajka
František Mikš

Abstrakt

Intelektuální a ideologická zma te nost průkopníků umělecké moderny by se neměla zametat pod koberec. Rozhovor o knize Františka Mikše Rudý kohout Picasso

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czajka, Łukasz, & Mikš, F. (2020). Intelektuální a ideologická zma te nost průkopníků umělecké moderny by se neměla zametat pod koberec. Rozhovor o knize Františka Mikše Rudý kohout Picasso. Bohemistyka, (1), 141-148. https://doi.org/10.14746/bo.2020.1.10
Dział
KRONIKA
Biogramy autorów

Łukasz Czajka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ŁUKASZ CZAJKA  dr, kulturoznawca, adiunkt w Zakładzie Hermeneutyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne zainteresowania naukwe: kulturowe studia nad wojną, kultura popularna, radyklna hermeneutyka, historia idei, współczesna myśl chrześcijańska. Ostatnio opublikowane prace: Filozofia i estetyka wojny w świecie gier z serii Call of Duty: Modern Warfare, [w:] Dys kursy gier wideo, Ośrodek Badawczy Facta Ficta (Kraków 2019), Deusu w krainie bogów. Przed stawienia po wstania na półwyspie Shimabara i prześladowań chrześcijan w anime („Humaniora. Czasopismo Internetowe” 2018, nr 2), The Scandal of the Cross in Chesterton’s Romance of Orthod xy („The Chesterton Review” 2016, nr 3/4). E- ma il: lukcza@amu.edu.pl.

František Mikš, Centrum pro studium demokracie a kultury

FRANTIŠEK MIKŠ, czeski pisarz, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Kontexty”, wydawanego w Brnie, członek Centrum Studiów nad Demokracją i Kulturą, przewodniczący komitetu Pravý břeh – Instytutu Petra Fialy. Autor wielu książek o filozofii politycznej, kulturze i malarstwie XX wieku, w tym wydanej także w Polsce książki Czerwony kogut Picasso. E-mail: miks@cdk.cz