Mimo dopravní obsluhy?

Main Article Content

Milan Hrdlička

Abstrakt

Článek pojednává o problémovém užívání některých českých předložek ze strany rodilých mluvčích češtiny, mimo jiné o případech, kdy je v řečové komunikaci užita předložka s jiným pádem, než který je v souladu se současnou spisovnou normou českého jazyka. Příspěvek rovněž poukazuje na některé výrazné vývojové tendence, které lze v posledních desetiletích na řečové distribuci českých prepozic sledovat. Jedná se zejména o expanzi předložky na, o stále častější výskyt dvou předložek vedle sebe a o užívání některých předložek v rozporu s jejich sémantikou.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Milan Hrdlička, M. H. (2020). Mimo dopravní obsluhy?. Bohemistyka, (2), 271-273. https://doi.org/10.14746/bo.2020.2.9
Dział
ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO
Biogram autora

Milan Hrdlička, Univerzita Karlova

MILAN HRDLICKA, doc. PhDr, Ph.D., dyrektor Instytutu Studiów Bohemistycznych Uniwersytetu Karola w Pradze. W latach 1997–2000 a 2006–2007 był profesorem na Université libre de Bruxelles, wykładał te na uniwersytetach w Berlínie, Lipsku, Wiedniu, Brukseli, Gencie, Oslo, Santiago de Compostela, Košicach, Bratysławie, Tampeji. Główne zainteresowania: gramatyka współczesnego jezyka czeskiego, lingwodydaktyka, teoria przekłdu artystycznego. Ostatnio opublikowane prace: Prekladatelské miniatury (Praha: Karolinum 2014), Bohemistické miniatury (Praha: Karolinum 2013), Kapitoly o ceštine jako cizím jazyku (Plzen: Vydavatelství ZCU 2010), Gramatika a výuka ceštiny jako cizího jazyka (Praha: Karolinum 2009).
Adres e-mailowy: Milan.Hrdlicka@ff.cuni.cz.

Referencje

  1. Čechová M., 1988, K expanzi předložky na v současné jazykové praxi, „Naše řeč” 64, s. 33–45.
  2. Daneš F., 1964, Malý průvodce po dnešní češtině, Praha: Orbis.
  3. Hrdlička M., 2015, Vo vobecný češtině a jiné příběhy, Praha: Karolinum.
  4. Machová S., 2000, Dvě předložky vedle sebe, „Naše řeč” 83, s. 30–34.
  5. Vlková V., 1988, K některým aspektům užívání předložek. In: Praktické kapitoly ze spisovné češtiny, Praha: ÚČJ ČSAV, s. 67–73.