Mimo dopravní obsluhy?

Main Article Content

Milan Hrdlička

Abstrakt

Článek pojednává o problémovém užívání některých českých předložek ze strany rodilých mluvčích češtiny, mimo jiné o případech, kdy je v řečové komunikaci užita předložka s jiným pádem, než který je v souladu se současnou spisovnou normou českého jazyka. Příspěvek rovněž poukazuje na některé výrazné vývojové tendence, které lze v posledních desetiletích na řečové distribuci českých prepozic sledovat. Jedná se zejména o expanzi předložky na, o stále častější výskyt dvou předložek vedle sebe a o užívání některých předložek v rozporu s jejich sémantikou.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ZE ZJAWISK WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA CZESKIEGO
Biogram autora

Milan Hrdlička, Univerzita Karlova

MILAN HRDLICKA, doc. PhDr, Ph.D., dyrektor Instytutu Studiów Bohemistycznych Uniwersytetu Karola w Pradze. W latach 1997–2000 a 2006–2007 był profesorem na Université libre de Bruxelles, wykładał te na uniwersytetach w Berlínie, Lipsku, Wiedniu, Brukseli, Gencie, Oslo, Santiago de Compostela, Košicach, Bratysławie, Tampeji. Główne zainteresowania: gramatyka współczesnego jezyka czeskiego, lingwodydaktyka, teoria przekłdu artystycznego. Ostatnio opublikowane prace: Prekladatelské miniatury (Praha: Karolinum 2014), Bohemistické miniatury (Praha: Karolinum 2013), Kapitoly o ceštine jako cizím jazyku (Plzen: Vydavatelství ZCU 2010), Gramatika a výuka ceštiny jako cizího jazyka (Praha: Karolinum 2009).Adres e-mailowy: Milan.Hrdlicka@ff.cuni.cz.

Bibliografia

  1. Čechová M., 1988, K expanzi předložky na v současné jazykové praxi, „Naše řeč” 64, s. 33–45.
  2. Daneš F., 1964, Malý průvodce po dnešní češtině, Praha: Orbis.
  3. Hrdlička M., 2015, Vo vobecný češtině a jiné příběhy, Praha: Karolinum.
  4. Machová S., 2000, Dvě předložky vedle sebe, „Naše řeč” 83, s. 30–34.
  5. Vlková V., 1988, K některým aspektům užívání předložek. In: Praktické kapitoly ze spisovné češtiny, Praha: ÚČJ ČSAV, s. 67–73.