Komiksové trilogie o životě Romů a romské identitě (romipenu) – knihy s hybridními žánrovými znaky

Main Article Content

Svatava Urbanová

Abstrakt

K lepšímu porozumění romské mentalitě a romské kultuře mohou posloužit nejen příběhy o Romech (např. Děvčátko, rozdělej ohníček od Martina Šmause), tvorba romských autorů, psaná v češtině nebo romštině, vydávaná např. v nakladatelství KHER, ale také portréty romských postav. Dvě komiksové trilogie O přibjehi (2010) a Nejisté domovy (2016) zpracovávají řadu aktuálních společenských problémů, přitom podloží jsou sociologické průzkumné sondy a autentické narativy jednajících postav. Zpracování látky je zpřístupněno umělecky, navíc komiksově, v obrazovém narativu. U zrodu projektů stojí romistka Markéta Hajská a sociální antropoložka Máša Bořkovcová, které pro spolupráci získaly přední komiksové tvůrce (např. Vojtěcha Maška). Vzniklo postupně šest svazků s pozoruhodným obsahem, pojednávající o šesti osudech Romů odlišného generačního a sociálního původu. Zaujmou svou civilností, autenticitou, věcností, přitom vedou čtenáře k lepšímu pochopení romipenu (romské identity), vynikají odlišným výtvarným rukopisem a hybridností žánrových znaků. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Urbanová, S. (2020). Komiksové trilogie o životě Romů a romské identitě (romipenu) – knihy s hybridními žánrovými znaky. Bohemistyka, (1), 83-114. https://doi.org/10.14746/bo.2020.1.5
Dział
ARTYKUŁY I STUDIA
Biogram autora

Svatava Urbanová, Ostravská univerzita

profesor, PhDr., CSc., bohemistka, literaturoznawczyni, teoretyk literatury, dyrektor Instytutu Studiów Regionalnych, profesor w Katedrze Literatury Czeskiej i Teorii Literatury Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. Główne zainteresowania: literatura dla dzieci i młodzieży, współczesna proza czeska, teoria literatury. Ostatnio opublikowane prace: Dědictví jako metafora ženského osudu („Studia Slavica” XIX, 2015), Ota Filip a jeho »tři škaredé středy«, [w:] Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji (Ostrava 2015), Děti s hvězdičkou: Téma holokaustu v české a překladové tvorbě posledních dvou desetiletích („Bibiana” [Bratislava] 2015, nr 1), O obrazových albech a vizuální poetice (Prešov 2013).

Referencje

 1. Bořkovcová M., Mašek V., Hajská M., 2010, Keva, [in:] O přibjehi, Praha.
 2. Bořkovcová M., Hajská M., Mašek V., Pokorný M., 2016, Silnější než někdo, [in:] Nejisté domovy, Praha.
 3. Bořkovcová M., Hajská M., Mašek V., Loubal F., 2016, Nebuď jak gádžo!, [in:] Nejisté domovy, Praha.
 4. Bořkovcová M., Geislerová L., Hajská M., 2016, Lili a dvě mámy, [in:] Nejisté domovy, Praha.
 5. Hajská M., Bořkovcová M., Mašek V., 2010, Ferko, [in:] O přibjehi, Praha.
 6. Fantová J., Kopáč E. (eds.), 2012, Nový český komiks (2000–-2012), Praha.
 7. Foret M., 2010, Mezi literárnem a výtvarnem: komiks jako obrazoslovný amalgám, „Česká literatura” LVIII, č. 5, s. 581–606.
 8. Foret M., 2012a; Nejistá medialita komiksu, [in:] M. Foret, P. Kořínek, T. Prokůpek, M. Jareš (eds.), Studia komiksu. Možnosti a perspektivy, Olomouc, s. 85–95.
 9. Foret M., 2012b, Nová generace, nové světy, noví hrdinové, [in:] P. Kořínek, T. Prokůpek (eds.) Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012, Praha, s. 300–333.
 10. Hlebová B., 2010; Rómská identita (romipen) v rómských rozprávkách (paramisa), Prešov.
 11. Horváthová E., 1964, Cigáni na Slovensku, Bratislava.
 12. Jařábová Z., Davidová E. (eds.), 2000, Černobílý svět, Praha.
 13. Karpinský P., 2014, Poetika komiksu v texte a kontexte, Prešov: FF PU.
 14. Kořínek P., Foret M., Jareš M., 2015, V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu, Praha.
 15. Kratochvil A., 2015, Mlha minulosti – vlaky duchů a strašidelná nádraží, „Tvar”, č. 9, s. 12–13.
 16. Kratochvil A., 2014, Uvědomit si vzpomínky vyžaduje příběhy. O studiu paměti, traumatu a literatury, „ Host” XXX, č. 2, s. 43–45.
 17. Mašek V., Hajská M., Bořkovcová M., 2010, Albína, [in:] O přibjehi, Praha.
 18. Mauthauser Z., 1999, Estetika racionálního zření, Praha.
 19. Nový český komiks (2000–2012), 2012, Praha: MK ČR.
 20. Rakús S., 2015. Poetika prozaického textu, Levoča.
 21. Ryanová M. L., 2001, Narrative as Virtual Reality: Inmersion and Interactivity in Literature and Elektronic Media, Baltimore.
 22. Smolderen T., Marini E., 2003a, Gipsy, Den pro cara, Praha: BB Art Komiks.
 23. Smolderen T., Marini E., 2003b, Gipsy, Oči černé, Praha: BB Art Komiks.
 24. Smolderen T., Marini E., 2003c, Gipsy, Severské ohně, Praha: BB Art Komiks.
 25. Smolderen T., Marini E., 2004, Gipsy, Zázračná hvězda, Praha: BB Art Komiks.
 26. Ševčíková V., 2008, Slyšet, cítit a dotýkat se …Romská hudba a hudebnost Romů jako pozitivní kulturní stereotyp a dominantní kulturní konfigurace, Ostrava.
 27. Šidák P., 2013, Úvod do studia genologie. Teorie literárního žánru a žánrová krajina, Praha.