Komiksové trilogie o životě Romů a romské identitě (romipenu) – knihy s hybridními žánrovými znaky
PDF (Čeština)

Słowa kluczowe

společenská problematika
příběhy Romů
komiksové trilogie
hybridní žánry
sociologické aspekty

Jak cytować

Urbanová, S. . (2020). Komiksové trilogie o životě Romů a romské identitě (romipenu) – knihy s hybridními žánrovými znaky. Bohemistyka, 20(1), 83–114. https://doi.org/10.14746/bo.2020.1.5

Abstrakt

K lepšímu porozumění romské mentalitě a romské kultuře mohou posloužit nejen příběhy o Romech (např. Děvčátko, rozdělej ohníček od Martina Šmause), tvorba romských autorů, psaná v češtině nebo romštině, vydávaná např. v nakladatelství KHER, ale také portréty romských postav. Dvě komiksové trilogie O přibjehi (2010) a Nejisté domovy (2016) zpracovávají řadu aktuálních společenských problémů, přitom podloží jsou sociologické průzkumné sondy a autentické narativy jednajících postav. Zpracování látky je zpřístupněno umělecky, navíc komiksově, v obrazovém narativu. U zrodu projektů stojí romistka Markéta Hajská a sociální antropoložka Máša Bořkovcová, které pro spolupráci získaly přední komiksové tvůrce (např. Vojtěcha Maška). Vzniklo postupně šest svazků s pozoruhodným obsahem, pojednávající o šesti osudech Romů odlišného generačního a sociálního původu. Zaujmou svou civilností, autenticitou, věcností, přitom vedou čtenáře k lepšímu pochopení romipenu (romské identity), vynikají odlišným výtvarným rukopisem a hybridností žánrových znaků. 

https://doi.org/10.14746/bo.2020.1.5
PDF (Čeština)

Bibliografia

Bořkovcová M., Mašek V., Hajská M., 2010, Keva, [in:] O přibjehi, Praha.

Bořkovcová M., Hajská M., Mašek V., Pokorný M., 2016, Silnější než někdo, [in:] Nejisté domovy, Praha.

Bořkovcová M., Hajská M., Mašek V., Loubal F., 2016, Nebuď jak gádžo!, [in:] Nejisté domovy, Praha.

Bořkovcová M., Geislerová L., Hajská M., 2016, Lili a dvě mámy, [in:] Nejisté domovy, Praha.

Hajská M., Bořkovcová M., Mašek V., 2010, Ferko, [in:] O přibjehi, Praha.

Fantová J., Kopáč E. (eds.), 2012, Nový český komiks (2000–-2012), Praha.

Foret M., 2010, Mezi literárnem a výtvarnem: komiks jako obrazoslovný amalgám, „Česká literatura” LVIII, č. 5, s. 581–606.

Foret M., 2012a; Nejistá medialita komiksu, [in:] M. Foret, P. Kořínek, T. Prokůpek, M. Jareš (eds.), Studia komiksu. Možnosti a perspektivy, Olomouc, s. 85–95.

Foret M., 2012b, Nová generace, nové světy, noví hrdinové, [in:] P. Kořínek, T. Prokůpek (eds.) Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012, Praha, s. 300–333.

Hlebová B., 2010; Rómská identita (romipen) v rómských rozprávkách (paramisa), Prešov.

Horváthová E., 1964, Cigáni na Slovensku, Bratislava.

Jařábová Z., Davidová E. (eds.), 2000, Černobílý svět, Praha.

Karpinský P., 2014, Poetika komiksu v texte a kontexte, Prešov: FF PU.

Kořínek P., Foret M., Jareš M., 2015, V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu, Praha.

Kratochvil A., 2015, Mlha minulosti – vlaky duchů a strašidelná nádraží, „Tvar”, č. 9, s. 12–13.

Kratochvil A., 2014, Uvědomit si vzpomínky vyžaduje příběhy. O studiu paměti, traumatu a literatury, „ Host” XXX, č. 2, s. 43–45.

Mašek V., Hajská M., Bořkovcová M., 2010, Albína, [in:] O přibjehi, Praha.

Mauthauser Z., 1999, Estetika racionálního zření, Praha.

Nový český komiks (2000–2012), 2012, Praha: MK ČR.

Rakús S., 2015. Poetika prozaického textu, Levoča.

Ryanová M. L., 2001, Narrative as Virtual Reality: Inmersion and Interactivity in Literature and Elektronic Media, Baltimore.

Smolderen T., Marini E., 2003a, Gipsy, Den pro cara, Praha: BB Art Komiks.

Smolderen T., Marini E., 2003b, Gipsy, Oči černé, Praha: BB Art Komiks.

Smolderen T., Marini E., 2003c, Gipsy, Severské ohně, Praha: BB Art Komiks.

Smolderen T., Marini E., 2004, Gipsy, Zázračná hvězda, Praha: BB Art Komiks.

Ševčíková V., 2008, Slyšet, cítit a dotýkat se …Romská hudba a hudebnost Romů jako pozitivní kulturní stereotyp a dominantní kulturní konfigurace, Ostrava.

Šidák P., 2013, Úvod do studia genologie. Teorie literárního žánru a žánrová krajina, Praha.